Ochranná známka & Ochrana osobních údajů

Ochranná známka

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB
Kronobergsvägen 14
S-28022 Vittsjö
Sweden
www.emmaljunga.com/cs

ID. – Nr.: SE556462-850001
Hässleholm/Sweden

COPYRIGHT
Autorská práva Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB 2015. Všechna práva vyhrazena. Uváděné informace jsou majetkem Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB a představují aktuální informace k datu vydání. Žádná záruka ani garance nemůže být poskytnuta, pokud jde o současnou platnost, přesnost a úplnost informací a poskytnutých údajů. To platí i pro všechny ostatní webové stránky uvedené pomocí tzv. hypertextového odkazu. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB nebere také zodpovědnost za obsah těchto webových stránek.

Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory jsou předmětem autorských práv a ochrany duševního vlastnictví. Tyto objekty nesmí být kopírovány pro komerční využití nebo distribuci a nesmí být ani pozměňovány či přeposílány na jiné stránky.

 

 

Za žádných okolností nemají informace na webových stránkách představovat právní závazek. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat informace nebo údaje poskytnuté podle potřeby. Nemohou být odvozeny žádné právní nároky z tematických oblastí zde uvedených. Naše ceny jsou nezávazné v každém ohledu.

Emmaljunga Barnvagnsfabik AB nenese odpovědnost za přímé nebo nepřímé ztráty vyplývající z použití informací nebo dat nalezených na těchto stránkách. Neexistují žádná práva a povinnosti mezi Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB a jednotlivými uživateli na webových stránkách nebo třetími stranami.

Obsah stránek Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB je chráněn autorským právem. Všechny ani žádná jednotlivá část obsahu nesmí být kopírována a / nebo zveřejňována nebo ukládána do informačního systému bez předchozího písemného souhlasu autora. Veškeré informace nebo data, jejich použití a činnosti, svolení a opomenutí spojené s webovými stránkami Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB podléhají výlučně švédskému zákonu s vyloučením mezinárodního práva. Místo plnění a výhradní soudní místo je Hässleholm ve Švédsku.

INFORMACE O SOUBORECH COOKIE
Cookie je malý datový soubor, který ukládá některé webové stránky na pevný disk vašeho počítače, když je navštívíte. Mohou obsahovat informace jako vaše uživatelské ID a stránky, které jste navštívili. Pokud nechcete, aby vaše návštěva webových stránek byla zaznamenána našimi cookies, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč a/nebo firewall, aby je zakázala. Jak zakázat a/nebo vymazat cookies na vašem počítači naleznete v souboru nápovědy vašeho internetového prohlížeče. Pokud nechcete přijímat cookies, můžete navštívit naše webové stránky, ale to může mít negativní vliv na užívání těchto stránek.

Rozhodli jsme se používat cookies k ukládání informací o vašem místě tak, abychom vám snadněji nabídli nejbližšího prodejce ve vaší blízkosti. Některé části tohoto webu používají „cookies“ k lepší navigaci mezi sekcemi. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB nikdy nepoužívá cookies k ukládání vašich osobních údajů.

Cookies jsou používány výhradně, aby vám usnadnily návštěvu našich webových stránek a ke sledování množství návštěv na našich webových stránkách (Google Analytics).

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S poskytnutím vašich osobních údajů souhlasíte s tím, aby Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB ukládala a používala tyto informace pro obchodní účely a zaslala je prodejci, kterého jste si vybrali. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB uchovává záznamy skupiny zákazníků stejně jako zákazníků, kteří se na nás obrátili. Tento registr obsahuje jména, kontaktní telefonní čísla, informace o nákupu a doručení zboží a sériová čísla výrobků, pokud byly u nás registrovány. Údaje se shromažďují prostřednictvím dotazů na výrobek, vašich připomínek a registrací výrobků u nás. Údaje používají firmy skupiny Emmaljunga pro dodávky výrobků, atd. a také jako základ pro statistiky a marketing. Údaje se analyzují a používají pro výběr, stanovení priorit a plánování komunikace. Marketingové aktivity prováděné prostřednictvím emailu a SMS jsou prováděny pouze na základě již existujícího obchodního vztahu nebo s vaším souhlasem.

Vaše osobní údaje budou předány pouze prodejci, kterého jste si zvolili, aby vyřídil váš požadavek. Osobní údaje z žádostí o výrobek jsou v našich záznamech uloženy po dobu maximálně 1 roku. Informace z registrace výrobku je uložena po dobu několika let, aby nám umožnila vás kontaktovat v případě, že vám budeme potřebovat zaslat důležitý výrobek nebo informaci týkající se bezpečnosti. Máte právo na bezplatnou písemnou žádost na opravu nebo odstranění veškerých nesprávných informací o vaší osobě, které jsou uchovávány v našich záznamech. Můžete si také zvolit, že nechcete dostávat marketingovou nabídku. Vaše informace budou použity pouze k marketingovým účelům, ale pouze v případě, že se informace budou týkat budoucích výrobků a novinek.

OCHRANA DAT
Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB spravuje osobní údaje získané od svých spotřebitelů v souladu se švédským právem „Personuppgiftslagen“ (1998 : 204 ) (PUL) a všichni autorizovaní prodejci Emmaljunga se zavazují, že budou používat osobní údaje pouze za účelem vyřízení požadavků týkajících se výrobků Emmaljunga. Tyto informace nesmí být použity k jinému účelu než je vyřízení požadavků zákazníků a nesmí být uchovávány k jiným marketingovým účelům nebo předány třetím stranám.