Informace o Emmaljunga Viking

12 Apr, 16

Po zkoušce švédského Testfakta produtku Viking v dubnu 2016, Emmaljunga Barnvagn Fabrik by chtěla učinit následující prohlášení.

Pro Emmaljungu je bezpečnost výrobků absolutní prioritou, kterou zajišťujeme každý rok investováním značné prostředky do vývoje, testování a certifikace. Skutečnost, že vyrábíme naše výrobky v naší vlastní továrně ve Švédsku také znamená, že máme vždy kontrolu nad celým výrobním řetězci.

Emmaljunga Viking, stejně jako všechny ostatní produkty Emmaljunga, byl testován na několika přiležitostech v souladu s platnými švédskými a evropskými bezpečnostními předpisy stanovené evropskou normou EN1888:2012, naposledy v srpnu 2015 v akreditovaných nezávislých zkušebních laboratořích. Náš systém zabezpečování jakosti ve výrobním závodě ve Švédsku je také ověřený nezávislými zkušebními ústavy.

Při jakémkoliv testu nebylo odhaleno, že by existovalo při užívání Viking a produkt vždy prošel bezpečnostními testy bez vznesení poznámky.
Je třeba také zmínit, že nemáme žádné zprávy o případných incidentech s Viking.

Jako vždy, žádáme naše zákazníky, aby si byli vědomi bezpečnostních instrukcí, které jsou obsaženy v návodu k obsluze dodávaném ke každému produktu.

Pokud se budete řídit bezpečnostní instrukcemi, vy jako naši zákazníci, můžete cítit jistotu při výběru výrobku od Emmaljunga.

S pozdravem
Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB