Teave Emmaljunga Viking lapsevankri kohta

12 Apr, 16

Rootsi sõltumatute uuringute ja testimise keskus Testfakta viis läbi testi, 2016. aasta aprillis, Emmaljunga Viking lapsevankri osas.

Seoses sellega, soovib Emmaljunga vankritehas esitada järgmise avalduse.
Tooteohutus on Emmaljunga jaoks absoluutne prioriteet, mida säilitatakse aastast aastasse, tehes märkimisväärseid investeeringuid arendustegevustesse, katsetamistesse ja sertifitseerimistesse. Asjaolu, et Emmaljunga valmistab kõik tooted omaenda tehases Rootsis, tähendab et neil on täielik kontroll kogu tootmistsükli üle.

Emmaljunga Viking lapsevanker, nagu ka kõik ülejäänud Emmaljunga vankrid, on testitud mitmeid kordi vastavalt Rootsi ja Euroopa turvanõuetele (Euroopa turvastandard EN 1888: 2012). Viimane testimine toimus akrediteeritud sõltumatute katselaborite poolt augustis 2015 aasta. Emmaljunga kvaliteeditagamise süsteem Rootsi tehases, on samuti tunnustatud sõltumatute uuringute keskuste poolt.

Ükski test pole esile toonud mingeid riske, Emmaljunga Viking lapsevankri kasutamisel. Samuti on Emmaljunga Viking lapsevanker läbinud kõik ohutustestid ilma igasuguste märkusteta.

Tuleb ka välja tuua, et Viking lapsevankriga pole kunagi toimund ühtegi vahejuhtumit või õnnetust.

Nagu alati, palume klientidel olla kursis ohutusnõuetega, mis on kirjas vastava tootega kaasasolevas kasutusjuhendis.
Järgides ohutusnõudeid, saate te alati olla kindel, et Emmaljunga vankritehase tooted on turvalised ja ohutud.

Parimate soovidega
Emmaljunga vankritehas AB