Allmänna villkor

Allmänna villkor i Emmaljungas webbshop

1.        TILLÄMPLIGHET

Dessa Allmänna Villkor gäller för varje erbjudande av Emmaljunga som görs via hemsidan www.emmaljunga.com och till varje distansavtal som därefter ingås mellan Emmaljunga och en konsument, det vill säga en fysisk person som inte agerar under ett yrke eller driver ett företag (nedan kallat "du").

Utöver dessa användarvillkor kan ytterligare villkor vara tillämpliga på vissa produkter när detta uttryckligen anges i förhållande till den berörda produkten.  

Innan avtalet ingås kommer dessa användarvillkor och eventuella tilläggsvillkor att ställas till förfogande för dig elektroniskt så att du enkelt kan skriva ut eller lagra dem på en permanent databärare. Du kan också nå dessa användarvillkor när som helst på webbplatsen.

Produkterna som erbjuds på vår hemsida finns för närvarande i följande europeiska länder:

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Nederländerna, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

Vi levererar inte till alla länder och alla postnummerområden. Ta del av den senaste informationen för detta ändamål på webbplatsen.

2.        EMMALJUNGAS FÖRETAGS- OCH KONTAKTUPPGIFTER

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB  
Kronobergsvägen 14  
SE 28 268 Vittsjö

SVERIGE

E-post:    online@emmaljunga.com

Momsnr: SE556462850001  
Emmaljunga är registrerat hos Bolagsverket, Org.nr 556462-8500

 

3.        ERBJUDANDEN, PRISER OCH FRAKTKOSTNADER

Priserna och leverans- och / eller fraktkostnaderna som anges på hemsidan inkluderar moms.  

Om ett erbjudande eller pris har en begränsad giltighetstid eller om ett erbjudande är föremål för villkor kommer detta att uttryckligen anges på webbplatsen i förbindning till erbjudandet.

Eventuella leverans- och / eller fraktkostnader som gäller för din beställning kommer att anges tydligt innan avtalet ingås och bekräftas i Orderbekräftelsen.

Även om vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla priser och detaljer på vår hemsida är korrekta, kan fel inte uteslutas helt. Om vi ​​upptäcker ett fel i priset på en eller flera produkter som du beställt, informerar vi dig så snart som möjligt och ger dig möjlighet att bekräfta beställningen till rätt pris eller avsluta avtalet. Om vi ​​inte lyckas kontakta dig inom rimlig tid med hjälp av de kontaktuppgifter du har lämnat, eller om du inte bekräftar beställningen till oss till rätt pris, avslutas avtalet automatiskt.

Leveransen utförs med Schenker / GLS.

Översikt över fraktkostnader :

Hämta i butik: 0 Sek

Hemleverans för beställningar upp till 1800 kr = 169 Sek

Hemleverans för order från 1800 Sek = Fri frakt

Leveranstider varierar mellan 2-5 dagar efter att du har fått fakturan från oss, beroende på vilket land vi levererar till.

 

4.    OMFATTNING AV AVTALET

Efter beställning får du en orderbekräftelse från oss via e-post med en lista över de produkter du beställt, inköpspriset för din order och eventuella leverans- och / eller fraktkostnader (inklusive moms), din valda betalningsmetod och leveransmetod. Inom 2 arbetsdagar får du en bindande orderbekräftelse från vårt produktionssystem.

Så snart din beställning skickas från vår fabrik får du en faktura från oss.  

Betalningar görs via Paypal, Klarna eller Kreditkort (beroende på ditt land).

Om den beställda produkten inte är tillgänglig eller inte kan produceras har Emmaljunga rätt att avbryta ordern. Om så är fallet kommer Emmaljunga självklart att informera dig om det, samt erbjuda dig en liknande produkt. Om ingen liknande produkt är tillgänglig ersätter vi kostnaderna.

Emmaljunga tecknar endast avtal med kunder över 18 år, myndiga och fullt lagligt berättigade att ingå avtal med andra parter.

Observera att alla produkter endast kan levereras i mängder som är brukliga för hushållen.

 

5. SPARA DATA OCH TILLGÅNG TILL DETTA AVTAL TEXT 

Du kan skriva ut eller spara dessa allmänna villkor som ett dokument med respektive webbläsarfunktion. Du kan också hämta och arkivera det här dokumentet som en PDF-fil. För att öppna PDF-filen behöver du Adobe Reader-fri programvara (under http: //get.adobe.com/se/reader/) eller jämförbar programvara som hanterar PDF-format. 

Du kan arkivera informationen i din order genom att ladda ner villkoren och genom att använda webbläsarfunktionerna, spara sammanfattningsinformationen på sista sidan i orderformuläret. Du kan också vänta på den automatiska orderbekräftelsen som vi skickar via e-post till den adress du har angett efter att beställningen är klar. Denna orderbekräftelse innehåller dina orderuppgifter och dessa villkor igen och kan skrivas ut och sparas.

6. BETALNINGSMETOD

Beroende på ditt land kan du välja att betala med kreditkort, PayPal, Klarna faktura eller Klarna Direct. Emmaljunga Barnvagsfabrik AB förbehåller sig rätten att utesluta vissa betalningmetoder . Emmaljunga accepterar inte betalning kontant eller med checkar och Emmaljunga Barnvagsfabrik AB  kan inte hållas ansvarig för det. Du måste omgående meddela oss om du upptäcker några felaktigheter i dina angivna betalningsuppgifter.

Om du betalar med kreditkort gör vi ett förhandstillstånd på det kortet efter mottagandet av din order för att garantera att det finns tillräckliga medel för att slutföra transaktionen. Om vi ​​inte får erforderlig auktorisering ansvarar vi inte för eventuell försening eller leverans. Vi accepterar för närvarande Visa och Mastercard.

Om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser gentemot Emmaljunga, kan vi ta ut en lagstadgad drösjmålsränta och de rimliga kostnader som Emmaljunga måste ådra sig för att ändå få full betalning från dig, inklusive insamlingskostnader. Om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser har vi dessutom rätt att hävda de produkter som levereras till dig som vår egendom och kräva retur. I så fall är du ansvarig för kostnaderna för att returnera produkterna.

Om en kampanjkod eller presentkort används kan endast en rabattkod lösas per beställning. När giltighetsperioden löper ut kan koden inte längre användas. Om en order har blivit avbruten, kan den inlösta rabattkoden inte användas igen. Returnerade beställningar krediteras endast till det belopp som betalats för det returnerade objektet utan rabattkodsvärde. Den använda koden kan inte användas igen.

Oavsett vilken betalningsmetod du väljer får du en faktura via e-post samtidigt som leverans. Orderbekräftelsen på www.emmaljunga.com utgör inte en faktura

7 .        ÅNGERRÄTT

Konsumenter har ångerrätt.

Du har rätt att dra tillbaka från detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ange någon särskild anledning. Ångerrättsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som namnges av dig, som inte är fraktören, har eller har tagit in de senaste varorna. För att utöva din ångerrätt måste du meddela genom ett tydligt uttalande per fax eller e-post om ditt beslut att dra tillbaka från detta kontrakt.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB

Kronobergsvägen 14

S-28268 Vittsjö

Sverige

e-post : online@emmaljunga.com

Du kan använda bifogat ångerrättsformulär , men detta är inte nödvändigt.

För att upprätthålla uppsägningsperioden är det tillräckligt att du skickar tillkännagivandet om ångerrätten före utgången av återkallandetiden.

Konsekvenser av avbokningen

Om du har utnyttjat din ångerrätt ska vi helt återbetala de belopp som du redan har betalat, inklusive fraktkostnader, inom 14 dagar från mottagandet av ditt uttag. Vid återkallelse ansvarar du inte för mer än kostnaden för att returnera produkterna. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte annat avtalats med dig. I inget fall ska vi debitera dig för dessa återbetalningsavgifter.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som är tidigare. Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta kontrakt. Fristen är uppfylld om du skickar varorna före fjorton dagar.

Du bär kostnaden för att returnera varorna. Du måste bara betala för en eventuell värdeminskning av varan, om denna värdeförlust beror på en hantering som inte är nödvändig för granskning av varornas art, egenskaper och funktion.

Undantagande av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte följande kontrakt:

• Kontrakt för leverans av varor som inte är prefabricerade och för tillverkning av vilka ett individuellt urval eller tillhandahållande av konsumenten är avgörande eller som klart anpassas till konsumentens personliga behov,

• Kontrakt för leverans av varor, om de på grund av sin natur var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans .

Observera att Emmaljunga är en barnvagnsfabrik och att vi tillverkar våra barnvagnar för hand baserat på kundorder.

Du kan avbryta din beställning så länge du inte har fått en bindande orderbekräftelse från oss. Du kan göra det genom att fylla i retursedeln på vår hemsida eller genom att skicka ett e-mail till   online@emmaljunga.com , där du tydligt anger att du avbryter ordern med ordernummer. Du kommer att få bekräftelse på avbokningen från oss via e-post. Om du avbryter din beställning innan du mottar leveransbekräftelsen, återbetalar vi alla belopp som du redan har betalat, inklusive fraktkostnader, inom 14 dagar efter avbokningen och debiterar dig ingenting.

Din 14 dagars returperiod börjar på dagen för leverans av beställningen antingen till dig eller till en representant som du har utsett och meddelat oss i förväg.

Hantera produkten och förpackningen noggrant under din 14 dagars returperiod . Du får bara packa upp eller använda produkten om det är nödvändigt för att kunna bedöma om du vill behålla det. Utgångspunkten här är att du endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som du skulle tillåtas i en butik. Du är endast ansvarig för produktens värdeminskning som är en konsekvens av att du hanterar produkten annat än vad som tillåts i detta dokument.

Om du utnyttjar din ångerrätt måste du returnera produkten med allt tillbehör som är oskadat och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och originalförpackning inom 14 dagar efter att du har utnyttjat din ångerrätt. Vi ber om att du fyller i och skriver ut retursedeln som du får från oss via e-post. Detta påskyndar returen och återbetalningsprocessen.

Risken och bevisbördan för rätten att dra sig tillbaka korrekt och i tid vilar på dig. De direkta kostnaderna för att returnera produkten kommer att bäras av dig.

Om du har utnyttjat din ångerrätt ska vi helt återbetala de belopp som du redan har betalat, inklusive fraktkostnader, inom 14 dagar från mottagandet av ditt uttag. Vid återkallelse ansvarar du inte för mer än kostnaden för att returnera produkterna.  

Om du utnyttjar din ångerrätt, är alla tilläggsavtal juridiskt upplösta.

ÅNGERRÄTTSFORMULÄR

Till Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB, Kronobergsvägen 14, S-28268 Vittsjö, Sverige.

online@emmaljunga.com

Jag / vi häver härmed det kontrakt som ingåtts av mig / oss för inköp av följande varor / tillhandahållande av följande tjänst:

Beställd på (datum) / mottagen den (datum) ..............................

Ordernummer ........................................................................

Namn Konsument ............................................................... ... ..

Adress Konsument ............................................................... ... ..

E-post Konsument ..................................................................

 

Underskrift ........................................................................... ... ..

 

8 .        LEVERANS OCH EGENDOMSFÖRBEHÅLL

Om inte en längre leveransperiod överenskommits kommer beställningar att levereras enligt vårt leveransmeddelande till din levererade adress. Vår transportleverantör levererar inte på lördagar och söndagar.

Om det sker en leveransförsening, om en beställning inte kan utföras eller om en order endast kan utföras delvis, får du meddelande om detta inom högst 14 dagar efter beställning. I så fall har du rätt att säga upp avtalet utan kostnad och vi återbetalar fullt ut alla belopp som du redan har betalat inom 14 dagar.  

Om leverans av en produkt du beställt visar sig vara omöjlig, kommer vi att sträva efter att erbjuda dig en ersättningsprodukt av jämförbar eller högre kvalitet. Du är inte skyldig att acceptera detta erbjudande och kan välja att säga upp avtalet utan kostnad istället, och vi kommer helt och hållet återbetala de belopp som du betalat inom 14 dagar.  

Hämta i butik

Om du väljer "Hämta i butik" kan du välja en återförsäljare där du vill hämta dina produkter. Produkterna hämtas ut fullt monterade och du får en säkerhetsdemonstration. Den valda butiken är din servicepartner under hela reklamationsrättsperioden (spara orderbekräftelsen).

Ingen fraktkostnad eller extra avgifter kommer att uppstå för hämtning i butiken.

Hemleverans

Om du väljer "Hemleverans" skickar vi produkterna till din dörr. Var god titta på "unbox" -videon och demonstrationsvideorna på Emmaljunga.com . Du kan välja en återförsäljare nära dig som servicepartner utan extra kostnad. Den valda återförsäljaren kommer att vara din servicepartner under garantiperioden (spara orderbekräftelsen).

Fraktkostnad eller extra avgifter kommer att uppstå för hemleverans. Se 3. Erbjudande, priser och fraktkostnader. Om vår transportleverantör inte kan leverera din beställning efter två försök på din angivna leveransadress, lämnar den ett meddelande om var ditt paket är beläget och hur och inom vilken period du kan hämta leveransen. Om leveranser inte hämtas under insamlingstiden tar vi ut fraktkostnaderna för retur till Emmaljungas fabrik i Sverige.

Den adress du angav när du beställde tjänsten fungerar som leveransplats. Leverans har skett och produkterna anses ha levererats efter underskrift för leverans av varorna vid denna överenskomna leveransadress.

Äganderätten för produkterna övergår endast om vi har erhållit full betalning av alla belopp som ska betalas i förhållande till produkterna. Risk för skada i och / eller förlust av produkterna övergår vid leverans till dig.

 

9.     ÖVERENSSTÄMMELSE OCH GARANTI

Vi garanterar att produkterna och / eller tjänsterna uppfyller kontraktet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelserna och / eller myndighetsbestämmelserna som fanns vid den tidpunkt då kontraktet ingicks.

En extra garanti som erbjuds av oss kan aldrig påverka de lagstadgade rättigheterna och påståenden som du kan vidta mot oss på grund av kontraktet om vi misslyckades med att uppfylla vår del i kontraktet. En extra garanti definieras som varje engagemang från oss som ger dig rättigheter eller fordringar, utöver vad som föreskrivs i lag, i händelse att vi misslyckas med att uppfylla vår del i kontraktet.

10.        KOMMUNIKATION

Om du använder vår hemsida accepterar du att kommunikationen med oss ​​oftast sker elektroniskt och att vi vanligtvis kommer att kontakta dig via e-post när det gäller avtalets utförande eller för att ge information. Se till att vårt e-post inte hamnar i din skräppost.

Alla meddelanden som du ger oss bör helst skickas via e-post.  

Kommunikation anses ha mottagits och utförts korrekt 24 timmar efter att ha skickat ett e-postmeddelande eller tre dagar efter att ha skickat ett brev. För att bevisa att meddelandet har lämnats är det tillräckligt att visa om brevet har riktats korrekt, stämplat och postat, och i händelse av ett e-postmeddelande, att det här e-postmeddelandet har varit skickas till den medlevererade e-postadressen till adressen.  

11.      ÄNDRINGAR TILL DESSA VILLKOR

Ändringar av dessa villkor och villkor kommer att träda i kraft först efter offentliggörandet och tillämpas endast på avtal som ingås efter ändringarna träder i kraft, under förutsättning att om ändringar införs under erbjudandeperioden kommer den mest fördelaktiga bestämmelsen att ansöka om dig.

12.      KLAGOMÅL 

Om du har ett klagomål om en produkt som vi har levererat eller vår tjänst, gör du följande

Hämta i butik

Om du har valt Hämta i butik, är denna återförsäljare även din servicepartner under garantiperioden. Kontakta återförsäljaren för alla serviceproblem eller klagomål.

Hemleverans med Servicepartner

Om du har valt hemleverans och valt en återförsäljare som servicepartner, är denna återförsäljare din servicepartner under hela reklamationsrättsperiod. Kontakta återförsäljaren för alla servicefrågor eller klagomål.

Hemleverans utan Servicepartner

Om du har valt Hemleverans och inte har valt en återförsäljare som servicepartner, blir Emmaljunga din servicepartner under garantiperioden. Vänligen kontakta Emmaljunga för alla servicefrågor eller klagomål.

Du kan lämna in klagomål genom att skicka ett e-mail till online@emmaljunga.com , helst med bilder. Vi kommer att ge ett detaljerat svar på ditt klagomål via e-post inom 7 dagar efter mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsägbart längre behandlingsperiod, skickar vi dig ett kvitto på mottagandet av ditt klagomål inom 7- dagarsperioden, vilket anger när du kan förvänta dig ett mer detaljerat svar. Vi strävar efter att lösa ditt ärende på bästa möjliga sätt.  

13.      TILLÄMPLIG LAG

Dessa regler och villkor regleras av svensk lag. Tvister beträffande utförandet och tolkningen av dessa avtal och villkor och / eller avtal måste lämnas in till den behöriga domstolen i Malmö. Detta påverkar inte dina rättigheter enligt din egen nationell lag.

14.     UPPHOVSRÄTT

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB 2018. Alla rättigheter förbehållna. Informationen som presenteras är Emmaljunga Barnvagnsfabrik ABs egendom och representerar den mest aktuella informationen som finns tillgänglig vid offentliggörandet. Ingen garanti kan ges om aktuell giltighet, noggrannhet eller fullständighet av informationen och uppgifterna. Detta gäller även alla andra webbplatser som kallas hyperlänk. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB ansvarar inte heller för innehållet på sådana webbplatser.

Texten, bilderna, grafiken, ljudfilerna, animationsfilerna, videofilerna är alla föremål för upphovsrätt och annat skydd av immateriella rättigheter. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiell användning eller distribution, och dessa objekt kan inte modifieras eller vidarebefordras till andra webbplatser.

Informationen på webbplatserna utgör under ingen omständighet ett juridiskt åtagande. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera informationen eller data som tillhandahålls efter behov. Inga rättsliga påståenden kan härledas från de ämnesområden som beskrivs här. Våra priser är i alla avseenden icke bindande.

Emmaljunga Barnvagnsfabik AB är inte ansvarig för direkt eller indirekt förlust som härrör från användningen av den information eller data som finns på denna webbplats. Inga rättigheter och skyldigheter finns mellan Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB och den enskilda användaren av webbplatsen eller tredje part.

Innehållet i Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB skyddas av upphovsrätten. Varken allt eller någon del av innehållet får reproduceras och / eller publiceras eller sparas i ett informationssystem utan föregående skriftligt samtycke från författaren. All information eller data, deras användning och alla handlingar, samtycke och försummelser som är kopplade till Emmaljunga Barnvagnsfabrik ABs webbplats ska omfattas av svensk lag, med undantag av internationell rätt. Säte är Hässleholm, Sverige.

15.     INFORMATION OM COOKIES

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget.

Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare. Om du väljer att inte acceptera några cookies så kan du fortfarande besöka vår webbplats, det kan dock påverka funktionaliteten.

Vi har valt att använda cookies för att bland annat lagra information om din plats så du kan hitta närmaste återförsäljare på kartan. Cookien låter oss också veta om du besökt Webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB använder inte cookies för att lagra personlig information om dig utan endast för att underlätta ditt besök på Webbplatsen och för att kunna följa antalet besökare på Webbplatsen (Google Analytics).

16.    ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

 • När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att Emmaljunga Barnvagnsfabrik lagrar och använder dessa uppgifter i vår verksamhet och även att vi skickar dem vidare till den återförsäljare som du har valt.
 • Emmaljunga Barnvagnsfabrik äger ett register över koncernens kunder samt konsumenter som har valt att kontakta oss. Registret innehåller namn, telefon, leverans-och inköpsuppgifter om dina valda produkter samt serienummer ifall du registrerar din vagn hos oss.
 • Uppgifterna insamlas från dig genom din förfrågan, dina kommentarer till oss ”tyck till” eller från registreringen av din vagn hos oss.
 • Uppgifterna används av företagen inom Emmaljunga koncernen för leverans av produkter m.m. och som underlag för statistik och marknadsföring.
 • Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med dig. Marknadsföring kan ske via e-mail och SMS används endast i befintlig relation eller efter samtycke.
 • Dina personuppgifter lämnas enbart ut till den Återförsäljare du har valt.
 • Personuppgifter från din förfrågan sparas under max. ett år i vårt register.
 • Uppgifterna från registreringen av en vagn sparas under ett antal år så vi har möjlighet att kontakta dig ifall det skulle behövas vid viktig produkt- eller säkerhetsinformation.
 • Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig.
 • Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring.
 • Vi kan också komma att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte, men då enbart som information om framtida produkter eller liknande.
 •  

Personal data processing at Emmaljunga (GDPR)

Du ska alltid känna dig säker när du lämnar dina personuppgifter till Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB och dess dotterbolag. Vi gör allt vi kan för att skydda din data mot obehörig åtkomst. All personlig databehandling utförs enligt EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig som individ. Till exempel, ditt namn, privat e-postadress, privat telefonnummer etc.

Information som är kopplad till företag, såsom företagsidentifikationsnummer, företags telefonnummer, e-post kopplat till företag eller position etc. anses inte som personuppgifter.

Hur behandlar Emmaljunga personuppgifter?

Insamling och samtycken Emmaljunga samlar in personuppgifter via både digitala och analoga kanaler (t.ex. webbplatser, mässor, kundmöten, telefon, etc.).

Vi begär alltid ditt samtycke om vi behöver spara dina personuppgifter för ett visst ändamål. Undantag kan ske: - När vi är skyldiga att lagra dina uppgifter på grund av lagliga krav (t.ex. Redovisningslagen).

- När du eller ditt företag går in i ett affärsrelation med oss (berättigat intresse). Användning och syfte Vi samlar aldrig mer information än vad situationen kräver och endast för specifika ändamål. Sådana syften inkluderar:

- Att tillhandahålla en produkt eller tjänst

- Marknadsaktiviteter

- Lagliga krav

- Rekrytering

Vi har en policy att inte behandla känsliga uppgifter, men det kan hända. Om du personligen väljer att förse oss med den typen av information anser Emmaljunga att du har gett ditt samtycke till registrering av uppgifterna i enlighet med det uttryck som uttryckligen anges i samband med inlämningen av uppgifterna.

Emmaljungas webbplats

Emmaljungas webbplats använder cookies. Läs mer om cookies på Emmaljunga.se. Emmaljungas sociala medier-konton Personliga data kan och kan hittas på Emmaljung's sociala medier, förutsatt att det är okategoriserat. Offensiva / missbrukande kommentarer och information som innehåller känsliga personuppgifter är inte tillåtna. Om sådana identifieras kommer de att rapporteras till Emmaljungas marknadsavdelning eller info@emmaljunga.com och omedelbart raderas.

Externa system / Leverantörer

I de fall externa partners har tillgång till system där personuppgifter finns tillgängliga har vi inrättat avtal för att säkerställa att uppgifterna behandlas och skyddas på ett säkert sätt.

Hur länge lagras personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att utföra uppgiften för vilken personuppgifterna har samlats in och sparats.

Rätt till åtkomst

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig eller ditt företag. Begäran om information måste lämnas skriftligen till den personuppgifter som finns i Emmaljungas dotterbolag / moderbolag som är tillämpligt på din förfrågan.

Rätt till rättelse och rensningsrätt

Du kan när som helst begära att korrigeringar görs på dina personuppgifter eller begär att du raderas från vårt register om du inte kan göra det själv. Vi kommer att rätta till eller radera dina uppgifter utan onödigt dröjsmål.

För att begära rättelse eller radering, se kontaktuppgifter nedan. Observera att det finns lagliga begränsningar och andra bestämmelser som begränsar dina ovan nämnda rättigheter.

Vem ska jag kontakta om frågor om personlig databehandling?

Om du har några frågor om Emmaljungas behandling av personuppgifter, vänligen kontakta info@emmaljunga.com. Observera att personuppgifter hanteras per dotterbolag / moderbolag och du kan få ett snabbare svar om du anger det företag / företag som din begäran avser.

Ändringar av personuppgifter

Förändringar avseende personuppgifter i Emmaljunga kommer meddelas på denna webbplats. Avsättningar kan förändras på grund av exempelvis lagstiftningsändringar. Om bearbetningen av personuppgifter regleras av ett kundavtal gäller emellertid avtalsbestämmelserna tills de ändras, om inte de är oförenliga med lag eller andra rättsligt bindande bestämmelser.

Dessa Allmänna Villkor ändrades senast den 10 september 2018.