LIETOTI BĒRNU RATIŅI

Tā ir kvalitāte, kas iztur laika pārbaudījumu. Mēs vienmēr priecājamies redzēt vecākus Emmaljunga bērnu ratiņus uz ielām un lepojamies ar to, ka mūsu kvalitatīvos izstrādājumus var lietot daudzus jo daudzus gadus.

Tas ir lieliski, ka vairāki bērni var baudīt braucienus Emmaljunga bērnu ratiņos daudzu gadu garumā. Varbūt jums mājās ir saglabājušies Emmaljunga bērnu ratiņi, kuros jūs braucāt bērnībā?

Tomēr, atsākot izmantot vai iegādājoties lietotus bērnu ratiņus, ir jāņem vērā vairākas lietas.


DROŠĪBA

Vecāks modelis neatbildīs jaunākajām drošības prasībām atbilstoši standartam EN1888:2012. Jums kā patērētājam tas uzliek lielāku atbildību pārbaudīt, vai izstrādājums darbojas pareizi.

Iegādājoties lietotus bērnu ratiņus, ir svarīgi pārbaudīt visas drošības funkcijas. Pat ja bērnu ratiņi izskatās labā stāvoklī, jums vienmēr ir jāpārliecinās, vai visas drošības funkcijas darbojas pareizi.

Tas ir gluži tāpat kā jūs regulāri pārbaudāt savas automašīnas bremžu diskus: ja tie nav labā darba kārtībā, tie ir jānomaina.


BRĪDINĀJUMS!

Rūpīgi izlasiet visu ar produkta drošību saistīto informāciju. Produkta lietošana jebkādā citādā veidā, nekā aprakstīts rokasgrāmatā, var radīt negadījuma risku.

Nelietojiet bērnu ratiņus, iekams neesat rūpīgi izlasījuši rokasgrāmatu un pārliecinājušies par visu ar drošību saistīto informāciju.


IEPLĀNOJIET DROŠĪBAS PĀRBAUDI SAVIEM BĒRNU RATIŅIEM

Ja bērnu ratiņi ir vairāk nekā 5 gadus veci, tiem jāveic drošības pārbaude pie autorizēta mazumtirgotāja.

Šī prasība attiecas arī uz lietotu bērnu ratiņu iegādi, lai samazinātu negadījumu risku nolietojuma vai pārslogošanas rezultātā.

No 2011. gada ražotajiem bērnu ratiņiem līdz ar instrukciju rokasgrāmatu ir iekļauta arī apkopes rokasgrāmata, ko aizpilda autorizētais mazumtirgotājs.


KĀ ES VARU ATRAST SĒRIJAS NUMURU?

Visiem Emmaljunga bērnu ratiņiem ir sērijas numurs, kas norāda, kad bērnu ratiņi ir izgatavoti un kāds ir to modelis.

Šo etiķeti NEKĀDĀ gadījumā nedrīkst noņemt, un sērijas numurs ir nepieciešams vienmēr, kad jums ir nepieciešama palīdzība saistībā ar servisu un apkopi.

Sērijas numurs sastāv no artikula numura, izgatavošanas datuma un partijas numura (izņēmums: uz dažiem vecākiem modeļiem nav norādīts artikula numurs).


ATCERIETIES! JA IEGĀDĀJIETIES LIETOTU IZSTRĀDĀJUMU, PĀRLIECINIETIES, VAI:

 • ir iekļauta atbilstošā rokasgrāmata,
 • bērnu ratiņi ir pareizi samontēti,
 • bērnu ratiņiem ir drošības josta,
 • kas atbilst standarta EN1888 prasībām,
 • nav bojāta neviena detaļa,
 • nav bojāts vai sarūsējis rāmis,
 • rāmja fiksējošās daļas darbojas pareizi un tās var nofiksēt noteiktā pozīcijā,
 • ja bērnu ratiņi ir aprīkoti ar piederumiem vai vēlaties iegādāties kādu piederumu,
 • pārliecinieties, vai tos ir apstiprinājis ražotājs un tos izmantojat pareizi,
 • bremžu sistēma darbojas pareizi, riteņi ir salikti pareizi,
 • riteņi ir oriģinālie un to savienojums ar rāmi ir pareizs,
 • riepas nav nolietotas vai bojātas,
 • bērnu ratiņu rāmja caurules un/vai citas detaļas nav saliektas vai bojātas pārslogojuma rezultātā,
 • bērnu ratiņu atsperojums ir normālā stāvoklī.
 • Ja atsperojums ir pārāk mīksts, tas ir rūpīgi jāpārbauda, rāmja rokturis ir normālā augstumā (aptuveni 97-105 cm virs zemes atkarībā no modeļa),
 • dubultajiem bērnu ratiņiem nolietojuma pakāpe parasti ir lielāka,
 • jo šiem modeļiem ir jāiztur lielāks svars, tāpēc ir rūpīgi jāpārbauda šādu bērnu ratiņu stāvoklis.

REZERVES DAĻAS VECĀKIEM MODEĻIEM

Mēs bieži saņemam rezerves daļu pieprasījumus vecākiem bērnu ratiņu modeļiem. Atkarībā no bērnu ratiņu veida mēs joprojām varam piegādāt dažas no šīm detaļām. Tomēr krietni vecākiem bērnu ratiņiem, kas ražoti 1980. un 1990. gados, rezerves daļas diemžēl vairs nav pieejamas.

 


APKOPIET SAVUS BĒRNU RATIŅUS, LAI PAILDZINĀTU TO KALPOŠANAS ILGUMU

Mēs jums novēlam veiksmīgu Emmaljunga bērnu ratiņu lietošanu!

Ar sirsnīgiem novēlējumiem, Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB