Generelle vilkår

Generelle vilkår i Emmaljungas webshop

1.        ANVENDELSE

Disse Generelle Vilkårene gjelder for alle tilbud fra Emmaljunga som foretas via hjemmesiden www.emmaljunga.com og for alle fjernavtaler som senere inngås mellom Emmaljunga og en konsument, det vil si en fysisk person som ikke handler i forbindelse med et yrke eller driver et foretak (nedenfor kalt «du»).

I tillegg til disse bruksvilkårene kan ytterligere vilkår komme til anvendelse på visse produkter når dette angis uttrykkelig hva gjelder det berørte produktet.  

Før avtalen inngås, kommer disse bruksvilkårene og eventuelle tilleggsvilkår til å bli stilt til din disposisjon elektronisk slik at du enkelt kan skrive ut eller lagre dem på et permanent datamedium. Du kan også når som helst komme til disse bruksvilkårene på nettstedet vårt.

Produktene som tilbys på hjemmesiden vår, finnes for tiden i følgende, europeiske land:

Belgien, Danmark, Estland, Finland,  Frankrig, Holland, Irland, Italien,  Letland, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

Vi leverer ikke til alle land og alle postnummerområder. Få den siste informasjonen for dette formålet på nettstedet.

 

2.        EMMALJUNGAS FORETAKS‑ OG KONTAKTOPPLYSNINGER

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB  
Kronobergsvägen 14  
SE 28 268 Vittsjö

SVERIGE

Telefon kundeservice: +45   86 56 16 66
Tilgjengelighet: Mandager til torsdager fra 09.00 til 16.00 og fredager 8.00 til 15.00

E-post:   online.no@emmaljunga.com

Momsnr: SE556462850001  
Emmaljunga er registrert hos Bolagsverket, Org.nr 556462-8500

 

3.        TILBUD, PRISER OG FRAKTKOSTNADER

Prisene og leverings‑ og/eller fraktkostnadene som angis på hjemmesiden, er inklusive moms.  

Hvis et tilbud eller en pris har begrenset gyldighetstid, eller hvis et tilbud er underlagt vilkår, kommer dette uttrykkelig til å bli angitt på nettstedet i forbindelse med tilbudet.

Eventuelle leverings‑ og/eller fraktkostnader som gjelder for bestillingen din, kommer til å bli tydelig angitt før avtalen inngås og bekreftes i Ordrebekreftelsen.

Selv om vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle priser og detaljer på hjemmesiden er korrekte, kan feil ikke helt utelukkes. Hvis vi oppdager en feil i prisen på et eller flere produkter som du har bestilt, informere vi deg så snart som mulig og gir deg mulighet til å bekrefte bestillingen til riktig pris eller avslutte avtalen. Hvis vi ikke lykkes med å kontakte deg innen rimelig tid ved hjelp av de kontaktopplysningene du har gitt, eller hvis du ikke bekrefter bestillingen overfor oss til riktig pris, avsluttes avtalen automatisk.

Leveringen utføres med Schenker/GLS.

Oversikter over fraktkostnader:

Levering for bestillinger opp til 9.995, - NOK = 399, - NOK

Levering for bestillinger fra 9.995, - NOK = Gratis frakt

Leveringstider varierer mellom 2-5 dager etter at du har fått fakturaen fra oss, avhengig av hvilket land vi leverer til.

 

4.    OMFANGET AV AVTALEN

Etter bestillingen får du en ordrebekreftelse fra oss via e-post med en liste over de produkter du har bestilt, innkjøpsprisen for din ordre og eventuelle leverings‑ og/eller fraktkostnader (inklusive moms), din valgte betalingsmetode og leveringsmetode. Innen 2 arbeidsdager får du en bindende ordrebekreftelse fra produksjonssystemet vårt.

Så snart bestillingen din sendes fra fabrikken vår, får du en faktura fra oss.  

Betalinger gjøres via Paypal, Klarna eller Kredittkort (avhengig av ditt land).

Hvis det bestilte produktet ikke er tilgjengelig eller ikke kan produseres, har Emmaljunga rett til å avbryte ordren. Hvis det er tilfellet, kommer Emmaljunga selvsagt til å informere deg om dette og tilby deg et lignende produkt. Hvis intet lignende produkt er tilgjengelig, refunderer vi kostnadene.

Emmaljunga inngår kun avtaler med kunder over 18 år, myndige og fullt lovlig berettiget til å inngå avtale med andre parter.

Legg merke til at alle produkter kun kan leveres i mengder som kan brukes i husholdninger.

 

5. LAGRE DATA OG TILGANG TIL DENNE AVTALETEKSTEN 

Du kan skrive ut eller lagre disse generelle vilkårene som et dokument med respektiv nettleserfunksjon. Du kan også hente og arkivere dette dokumentet som en PDF-fil. For å åpne PDF-filen trenger du Adobe Reader – gratis programvare (under http: //get.adobe.com/se/reader/) eller tilsvarende programvare som håndterer PDF-format. 

Du kan arkivere informasjonen i ordren ved å laste ned vilkårene og ved å benytte nettleserfunksjonene, lagre sammendragsinformasjonen på den siste siden i ordreformularet. Du kan også vente på den automatiske ordrebekreftelsen som vi sender via e-post til den adresse du har angitt etter at bestillingen er ferdig. Denne ordrebekreftelsen inneholder dine ordreopplysninger og disse vilkårene igjen og kan skrives ut og lagres.

6. BETALINGSMETODE

Avhengig av ditt land kan du velge å betale med kredittkort, PayPal, Klarna faktura eller Klarna Direct. Emmaljunga Barnvagsfabrik AB forbeholder seg retten til,å utelukke visse betalingsmetoder. Emmaljunga aksepterer ikke betaling kontant eller med sjekker, og Emmaljunga Barnvagsfabrik AB kan ikke holdes ansvarlig for dette. Du må straks informere oss hvis du oppdager noen feil i de betalingsopplysningene du har oppgitt.

Hvis du betaler med kredittkort, foretar vi en forhåndsautorisasjon for dette kortet etter mottaket av din ordre for å garantere at det finnes tilstrekkelige midler for å sluttføre transaksjonen. Hvis vi ikke får nødvendig autorisering, tar vi ikke ansvaret for eventuell forsinkelse eller levering. For tiden godtar vi Visa og Mastercard.

Hvis du ikke oppfyller dine betalingsforpliktelser overfor Emmaljunga, kan vi beregne en lovbestemt forsinkelsesrente og de rimelige kostnadene Emmaljunga måtte pådra seg for likevel å få full betaling fra deg, herunder innkrevningskostnader. Hvis du ikke oppfyller dine betalingsforpliktelser, har vi i tillegg rett til å hevde at de produkter som er levert deg, er vår eiendom og kreve retur. I så fall er du ansvarlig for kostnadene for å returnere produktene.

Hvis en kampanjekode eller et presangkort blir brukt, kan det kun innløses én rabattkode per bestilling. Når gyldighetsperioden utløper, kan koden ikke lenger brukes. Hvis en ordre er blitt avbrutt, kan den innløste rabattkoden ikke brukes på nytt. Returnerte bestillinger krediteres kun inntil det beløpet som er blitt betalt for det returnerte objektet uten rabattkodeverdien. Den brukte koden kan ikke brukes på nytt.

Uansett hvilken betalingsmetode du velger, får du en faktura via e-post samtidig med leveringen. Orderbekreftelsen på www.emmaljunga.com er ikke en faktura

7 .        ANGRERETT

Konsumenter har angrerett.

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å angi noen spesiell grunn. Angrerettsperioden er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som navngis av deg, som ikke er befrakteren, har eller har tatt inn de siste varene. For å utøve angreretten din må du gjennom en tydelig uttalelse per faks eller e-post meddele din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB

Kronobergsvägen 14

S-28268 Vittsjö

Sverige

e-post: online.no@emmaljunga.com

Du kan bruke vedlagte angrerettsformular, men det er ikke nødvendig.

For å opprettholde oppsigelsesperioden er det tilstrekkelig at du sender meddelelsen om angreretten før utgangen av tilbakekallstiden.

Konsekvenser av avbestillingen

Hvis du gjør bruk av angreretten, kommer vi til å tilbakebetale alle beløp du allerede har betalt, inklusive fraktavgifter, innen 14 dager fra mottaket av ditt uttak. Ved tilbakekall har du ikke ansvar for mer enn kostnaden for å returnere produktene. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen hvis ikke noe annet er avtalt med deg. Ikke i noe tilfelle skal vi debitere deg for disse tilbakebetalingsavgiftene.

Vi kan motsette oss tilbakebetaling inntil vi har fått varen tilbake eller inntil du har gitt bevis for at du har returnert varen, avhengig av hva som kommer først.  Du må returnere varene til oss straks og under alle omstendigheter senest fjorten dager fra den datoen du informerer oss om oppsigelsen av denne kontrakten. Fristen er oppfylt hvis du sender varene før fjorten dager.

Du bærer kostnadene for å returnere varene. Du må kun betale for en eventuell verdireduksjon av varen hvis dette verditapet beror på en håndtering som ikke er nødvendig for vurdering av varenes art, egenskaper og funksjon.

Unntak fra angreretten

Angreretten gjelder ikke følgende kontrakt:

• Kontrakt for levering av varer som ikke er prefabrikkerte og der fremstilling av slike et individuelt antall eller besørgelse av konsumenten er avgjørende, eller som klart tilpasses konsumentens personlige behov.

• Kontrakt for levering av varer hvis de på grunn av sin natur var uskillelig blandet med andre varer etter levering.

Legg merke til at Emmaljunga er en barnevognsfabrikk, og at vi fremstiller våre barnevogner for hånd basert på kundeordre.

Du kan avbryte bestillingen din så lenge du ikke har fått en bindende ordrebekreftelse fra oss. Du kan gjøre det ved å fylle ut returseddelen på vår hjemmeside eller ved å sende en e-post til online.no@emmaljunga.com, der du tydelig angir at du avbryter ordren med ordrenummer. Du kommer til å få bekreftelse på avbestillingen fra oss via e-post. Hvis du avbryter bestillingen din før du mottar bestillingsbekreftelsen, tilbakebetaler vi alle beløp du allerede har betalt, inklusive fraktkostnader, innen 14 dager etter avbestillingen og debiterer deg intet.

Din 14‑dagers returperiode begynner på dagen for levering av bestillingen enten til deg eller til en representant du har valgt og informert oss om på forhånd.

Behandle produktet og emballasjen omhyggelig i din 14-dagers returperiode. Du får kun pakke opp eller bruke produktet hvis det trengs for å kunne vurdere om du vil beholde det. Utgangspunktet er at du kun får behandle og inspisere produktet på samme måte som du skulle få lov i en butikk. Du er kun ansvarlig for produktets verdiforringelse som er en følge av at du behandler produktet på annet vis enn det som tillates i dette dokumentet.

Hvis du bruker angreretten din, må du returnere produktet med alt tilbehør som er uskadet og – hvis det der rimelig mulig – i originaltilstand og originalemballasje innen 14 dager etter at du har brukt angreretten din. Vi ber om at du fyller ut og skriver ut returseddelen du får fra oss via e-post. Dette påskynder returen og tilbakebetalingsprosessen.

Risikoen og bevisbyrden hva gjelder retten til å trekke seg tilbake korrekt og i tide, påhviler deg. De direkte kostnadene for å returnere produktet må bæres av deg.

Hvis du har brukt angreretten din, skal vi fullt ut tilbakebetale de beløpene du allerede har betalt, inklusive fraktkostnader, innen 14 dager fra mottaket av uttaket ditt. Ved tilbakekalling har du ikke ansvaret for mer enn kostnaden for å returnere produktene.  

Hvis du bruker angreretten din, er alle tilleggsavtaler juridisk opphevet.

ANGRERETTSFORMULAR

Til Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB, Kronobergsvägen 14, S-28268 Vittsjö, Sverige.

online.no@emmaljunga.com

Jeg/vi hever herved den kontrakten som ble inngått av meg/oss vedrørende innkjøp av følgende varer/utføring av følgende tjeneste:

Bestilt den (dato)/mottatt den (dato) ..............................

Ordrenummer ........................................................................

Navn Konsument ............................................................... ... ..

Adresse Konsument ............................................................... ... ..

E-post Konsument..................................................................

 

Underskrift ........................................................................... ... ..

 

8 .        LEVERING OG EIENDOMSFORBEHOLD

Hvis det ikke er avtalt en lengre leveringsperiode, kommer bestillinger til å bli levert i henhold til vår ordrebekreftelse til din leveringsadresse. Transportleverandøren vår leverer ikke på lørdager og søndager.

Hvis det skjer en leveringsforsinkelse, hvis en bestilling ikke kan utføres, eller hvis en ordre kun kan utføres delvis, får du melding om dette innen høyst 14 dager etter bestilling. I så fall har du rett til å si opp avtalen uten kostnad, og vi tilbakebetaler fullt ut alle beløp du allerede har betalt, innen 14 dager.  

Hvis levering av et produkt du har bestilt, viser seg å være umulig, kommer vi til å anstrenge oss for å tilby deg et erstatningsprodukt av lik eller høyre kvalitet. Du er ikke pliktig til å akseptere dette tilbudet og kan isteden velge å si opp avtalen uten kostnad, og vi kommer fullt og helt til å tilbakebetale de beløpene du har betalt, innen 14 dager.  

Hente i butikk

Hvis du velger «Hente i butikk», kan du velge en forhandler der du vil hente produktene dine. Produktene hentes monterte fullt ut, og du får en sikkerhetsdemonstrasjon. Den valgte butikken er din servicepartner i hele reklamasjonsperioden (oppbevar ordrebekreftelsen).

Det kommer ikke til å påløpe fraktkostnad eller ekstra avgifter for henting i butikken.

Hjemmelevering

Hvis du velger «Hjemmelevering», sender vi produktene til din dør. Se på «unbox»-videoen og demonstrasjonsvideoene på Emmaljunga.com. Du kan velge en forhandler i nærheten av deg som servicepartner uten ekstra kostnad. Den valgte forhandleren kommer til å være din servicepartner i garantiperioden (oppbevar ordrebekreftelsen).

Det kommer til å påløpe fraktkostnad eller ekstra avgifter for hjemmelevering. Se 3. Tilbud, priser og fraktkostnader. Hvis transportleverandøren vår ikke kan levere bestillingen din etter to forsøk til din angitte leveringsadresse, legger han igjen en melding om hvor pakken din befinner seg og hvordan og innen hvilket tidsrom du kan hente leveringen. Hvis leveringen ikke hentes i innhentingstiden, beregner vi fraktkostnadene for retur til Emmaljungas fabrikk i Sverige.

Den adressen du anga da du bestilte tjenesten, fungerer som leveringssted. Levering har funnet sted, og produktene anses å ha blitt levert etter underskrift for levering av varene på denne omforente leveringsadressen.

Eiendomsretten for produktene går kun over hvis vi har fått full betaling av alle beløp som skal betales hva gjelder produktene. Risikoen for skade på og/eller tap av produktene går over ved leveringen til deg.

 

9.     OVERENSSTEMMELSE OG GARANTI

Vi garanterer at produktene og/eller tjenestene oppfyller kontrakten, de spesifikasjoner som angis i tilbudet, de rimelige kravene til pålitelighet og/eller brukelighet samt de lovfastsatte bestemmelsene og/eller myndighetsbestemmelsene som fantes på det tidspunktet kontrakten ble inngått.

En ekstra garanti som vi tilbyr, kan aldri påvirke de lovfastsatte rettighetene og påstandene du kan fremme mot oss på grunn av kontrakten hvis vi mislykkes med å oppfylle vår del av kontrakten. En ekstra garanti defineres som hvert engasjement fra oss som gir deg rettigheter eller fordringer utover det som foreskrives i lovverket i tilfelle vi mislykkes med å oppfylle vår del av kontrakten.

10.        KOMMUNIKASJON

Hvis du bruker hjemmesiden vår, aksepterer du at kommunikasjonen med oss skjer elektronisk, og at vi normalt kommer til å kontakte deg via e-post når det gjelder gjennomføringen av avtalen eller for å gi informasjon. Sørg for at e-posten vår ikke havner i søppelposten din.

Alle meddelelsene du gir oss, bør helst sendes via e-post.  

Kommunikasjonen anses å være blitt korrekt mottatt 24 timer etter at en e-postmeddelelse er blitt sendt eller tre dager etter at et brev er blitt sendt. For å bevise at meddelelsen er gitt, er det tilstrekkelig å vise at brevet er adressert korrekt, stemplet og postlagt, og i tilfelle en e-postmeddelelse at denne e-postmeddelelsen er blitt sendt til den medleverte e-postadressen til adressen.  

11.      ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE

Endringer i disse vilkårene kommer til å tre i kraft først etter offentliggjøringen og anvendes kun på avtaler som inngås etter at endringene trer i kraft under forutsetning av at hvis endringer innføres i tilbudsperioden, kommer den mest fordelaktige bestemmelsen til å gjelde deg.

12.      KLAGER 

Hvis du har en klage vedrørende et produkt vi har levert eller vår tjeneste, gjør du følgende:

Hente i butikk

Hvis du har valgt Hente i butikk, er denne forhandleren også din servicepartner i garantiperioden. Kontakt forhandleren vedrørende alle serviceproblemer eller klager.

Hjemmelevering med Servicepartner

Hvis du har valgt hjemmelevering og har valgt en forhandler som servicepartner, er denne forhandleren din servicepartner i hele reklamasjonsperioden. Kontakt forhandleren vedrørende alle servicespørsmål eller klager.

Hjemmelevering uten Servicepartner

Hvis du har valgt Hjemmelevering og ikke har valgt en forhandler som servicepartner, blir Emmaljunga din servicepartner i garantiperioden. Kontakt Emmaljunga vedrørende alle servicespørsmål eller klager.

Du kan fremme klager ved å sende en e-post til online.no@emmaljunga.com, helst med bilder. Vi kommer til å gi et detaljert svar på klagen din via e-post innen 7 dager etter mottaket. Hvis en klage krever en forutsigbar, lengre behandlingsperiode, sender vi deg en kvittering for mottaket av klagen din innen 7-dagersperioden, og som angir når du kan forvente deg et mer detaljert svar. Vi anstrenger oss for å løse saken din på best mulig måte.  

13.      GJELDENDE LOVVERK

Disse regler og vilkår reguleres av svensk lovverk. Tvister vedrørende gjennomføringen av disse avtalene og vilkårene og/eller avtalen må leveres til den bemyndigede domstolen i Malmö. Dette påvirker ikke dine rettigheter i henhold til ditt eget, nasjonale lovverk.

14.     OPPHAVSRETT

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB 2018. Alle rettigheter forbeholdes. Informasjonen som presenteres, er Emmaljunga Barnvagnsfabrik ABs eiendom og gjengir den mest aktuelle informasjonen som finnes tilgjengelig ved offentliggjøringen. Ingen garanti kan gis om aktuell gyldighet, nøyaktighet eller fullstendighet i informasjonen eller opplysningene. Dette gjelder også alle andre nettsteder som kalles hyperlink. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB har heller ikke ansvar for innholdet på slike nettsteder.

Tekstene, bildene, grafikken, lydfilene, animasjonsfilene, videofilene er alle gjenstand for opphavsrett og annet vern av immaterielle rettigheter. Disse objektene tillates ikke å bli kopiert for kommersiell bruk eller distribusjon, og disse objektene kan ikke modifiseres eller videresendes til andre nettsteder.

Informasjonen på nettstedene utgjør ikke under noen omstendighet et juridisk tiltak. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB forbeholder seg retten til å endre eller komplettere informasjonen eller dataene som besørges etter behov. Ingen rettslige påstander kan utledes av de emneområdene som beskrives her. Våre priser er i alle henseender ikke bindende.

Emmaljunga Barnvagnsfabik AB er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som oppstår av bruken av den informasjonen eller de dataene som finnes på dette nettstedet. Ingen rettigheter eller plikter finnes mellom Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB og den enkelte brukeren av nettstedet eller tredjepart.

Innholdet i Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB beskyttes av opphavsretten. Verken hele eller noen del av innholdet tillates reprodusert og/eller publisert eller lagret i et informasjonssystem uten etter forutgående, skriftlig samtykke fra forfatteren. All informasjon eller alle data, deres bruk og alle dokumenter, samtykker og forsømmelser som er knyttet til Emmaljunga Barnvagnsfabrik ABs nettsted, skal omfattes av svensk lovverk med unntak av internasjonal rett. Sete er Hässleholm, Sverige.

15. Informasjon om Informasjonskapsler (Cookies)

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes fra et nettsted og deretter lagres lokalt på den besøkendes harddisk. I nettleseren din kan du selv velge en innstilling som gjør at du får beskjed før et nettsted sender en informasjonskapsel til datamaskinen din. Du kan så velge å akseptere eller avvise informasjonskapselen. Du kan også velge å ikke godta informasjonskapsler i det hele tatt. Ettersom ulike nettlesere fungerer ulikt, kan du søke i hjelpemenyen for å finne innstillingen i din nettleser. Hvis du velger å ikke godta noen informasjonskapsler, kan du likevel besøke nettstedet vårt. Det kan imidlertid påvirke funksjonaliteten.

Vi har valgt å bruke informasjonskapsler for blant annet å lagre informasjon om hvor du befinner deg, slik at du kan finne nærmeste forhandler på kartet. Informasjonskapselen forteller oss også om du har besøkt nettstedet før, og hvilke sider du har vært inne på.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB bruker aldri informasjonskapsler for å lagre personlig informasjon om deg, men bare for å gjøre ditt besøk på nettstedet enklest mulig og for å kunne følge med på antall besøk på hjemmesiden (Google Analytics).

16.  Bruk av dine personopplysninger

 • Når du oppgir personopplysningene dine hos oss, samtykker du i at Emmaljunga Barnvagnsfabrik oppbevarer og bruker disse opplysningene i vår virksomhet, og dessuten i at vi sender dem videre til den forhandleren du har valgt.
   
 • Emmaljunga Barnvagnsfabrik har et register over konsernets kunder samt forbrukere som har valgt å kontakte oss. Registeret inneholder navn, telefonnummer, leverings- og innkjøpsopplysninger om dine valgte produkter samt serienummer hvis du registrerer barnevognen din hos oss.
   
 • ​Opplysningene innhenter vi fra deg når du sender oss forespørsler, skriver kommentarer til oss, klikker på "Liker" eller registrerer barnevognen din hos oss. Opplysningene brukes av selskapene i Emmaljunga-konsernet til levering av produkter m.m. og som grunnlag for statistikk og markedsføring. Opplysningene analyseres og grupperes før utvalg, prioritering og planlegging av kommunikasjon med deg. Markedsføring via e-post og SMS skjer bare i eksisterende relasjoner eller basert på samtykke.
 • Personopplysningene dine utleveres bare til den forhandleren du har valgt.
 • Personopplysninger fra forespørselen din oppbevares i maks. ett år i registeret vårt.
 • Opplysninger fra registreringen av en barnevogn oppbevares i flere år, slik at vi har mulighet til å kontakte deg ved behov for å formidle viktig produkt- eller sikkerhetsinformasjon.
 • Du har rett til skriftlig og kostnadsfritt å be om kopi av eller retting/sletting av opplysningene vi har registrert om deg. Du kan også sperre opplysningene mot markedsføring.
 • Vi kan også komme til å bruke opplysningene dine til markedsføringsformål, men da bare for å gi informasjon om fremtidige produkter eller lignende.
 •  
 • Personlig databehandling ved Emmaljunga (GDPR)

  Du bør alltid føle dig trygg når du leverer personopplysninger til Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB og dets datterselskaper. Vi gjør alt vi kan for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang. All personlig databehandling utføres i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

  Hva er personlige data?
  Personlige data er all informasjon som kan knyttes til deg som individ. For eksempel, ditt navn, privat e-postadresse, privat telefonnummer, etc.

  Informasjon knyttet til selskaper, som firmaidentifikasjonsnumre, firmanavn, e-post knyttet til firma eller stilling etc., anses ikke som personopplysninger.

  Hvordan behandler Emmaljunga personlige data?
  Samling og samtykke
  Emmaljunga samler personopplysninger via både digitale og analoge kanaler (for eksempel nettsteder, messer, kundemøter, telefon, etc.).
  Vi ber alltid samtykke dersom vi trenger å lagre dine personlige data for et bestemt formål. Unntak kan finne sted:

  - Når vi er forpliktet til å lagre data på grunn av lovkrav (for eksempel svensk regnskapslov).
  - Når du eller din bedrift inngår et forretningsforhold med oss ​​(legitim interesse).

  Bruk og formål
  Vi samler aldri mer informasjon enn situasjonen krever og bare for bestemte formål. Slike formål inkluderer:

  - Å levere et produkt eller en tjeneste
  - Markedsaktiviteter
  - lovlige krav
  - rekruttering

  Vi har en policy om ikke å behandle sensitive data, men dette kan oppstå. Hvis du personlig velger å gi oss den typen informasjon, mener Emmaljunga at du har gitt ditt samtykke til registrering av dataene i samsvar med formålet uttrykkelig angitt i forbindelse med innlevering av data.

  Emmaljungas nettsted
  Emmaljungas nettsted bruker cookies. Lær mer om cookies på Emmaljunga.no.

  Emmaljungas sosiale medier kontoer
  Personlige data kan og vil bli funnet på Emmaljungas sosiale medier, forutsatt at det ikke er kategorisert. Offensive / fornærmende kommentarer og informasjon som inneholder sensitive personopplysninger er ikke tillatt. Hvis slike er identifisert, vil de bli rapportert til Emmaljungas markedsavdeling eller info@emmaljunga.com og straks slettet.

  Eksterne systemer / leverandører
  I tilfeller der eksterne partnere har tilgang til systemer der personopplysninger er tilgjengelige, har vi satt opp avtaler for å sikre at dataene behandles og beskyttes på en sikker måte.

  Hvor lenge lagres personlige data?
  Vi lagrer dine personlige data så lenge det er nødvendig for å utføre oppgaven som personopplysningene er samlet inn og lagret.

  Rett til tilgang
  Du har rett til å be om informasjon om hvilke personlige data vi behandler om deg eller din bedrift. Forespørselen om informasjon må sendes skriftlig til personopplysninger i Emmaljunga datterselskap / morselskap som gjelder for din forespørsel.

  Rett til rettelse og rett til sletting
  Du kan når som helst be om at rettelser blir gjort på dine personlige opplysninger eller forespørsler om å bli slettet fra vårt register hvis du ikke klarer å gjøre det selv. Vi vil rette opp eller slette dataene dine uten unødig forsinkelse.

  For å be om utbedring eller sletting, se kontaktinformasjon nedenfor. Vær oppmerksom på at det kan forekomme juridiske begrensninger og andre regler som begrenser dine ovennevnte rettigheter.

  Hvem skal jeg kontakte når det gjelder spørsmål om personlig databehandling?
  Har du spørsmål om Emmaljungas behandling av personopplysninger, vennligst kontakt info@emmaljunga.com. Vær oppmerksom på at personlig datahåndtering utføres per datterselskap / morselskap og du kan få et raskere svar hvis du spesifiserer firmaet / selskapene som forespørselen gjelder.

  Endringer i personopplysninger
  Endringer i personopplysninger i Emmaljunga vil bli kommunisert på denne nettsiden. Avsetninger kan endres på grunn av for eksempel lovendringer. Men hvis behandling av personopplysninger er underlagt en kundeavtale, gjelder kontraktbestemmelsene til de endres, med mindre de er uforenlige med lov eller andre juridisk bindende bestemmelser.

  © Copyright 2018, Emmaljunga AB