MADE IN SWEDEN SINCE 1925

1930-tallet

På 30-tallet ble alle vognene produsert under enkle kår.

Da, som nå fantes ingen snarveier til fornøyde kunder og handverket var et gedigent presisjonarbeid.

 

1940-tallet

Selv under 40- tallets uro var etterspørselen på Emmaljungavogner så høy at bedriften kunne ekspandere.

De gamle trebygningene ble erstattet med et moderne fabrikkbygg og bedriften gikk fra verksted til industri.

 

1960 & 1970-tallet

I løpet av 60- og 70-tallet bidro høye fødselstall og sosial utvikling til at salget til Emmaljunga nådde nye rekorder.

Fabrikken ble modernisert og ble utbygget i flere etapper og produksjonsvolumet passerte 100 000 vogner pr år.

 

1980 & 1990-tallet

I løpet av 80- og 90-tallet ekspanderte bedriften gjennom eksport og ved hjelp av grunnleggende tanker rundt kvalitet som fortsatt lever i den framgangsrike 90 års gamle familiebedriften. Selv i dag lever den svenske handtverkstradisjonen videre og firmaet sine produkter er tilgjengelig i store deler av verden.