Miljø og bærekraft

Hos Emmaljunga mener vi det er viktig å jobbe proaktivt for en sunnere og mer bærekraftig livsstil.

Du kan være stolt over å eie en Emmaljunga. Stolt over at barnevognen din er produsert under de beste forhold. Stolt over at Emmaljunga tar ansvar for miljøet. Din Emmaljunga er laget for deg, og tar hensyn til neste generasjon.

Emmaljunga Fabrikken

Vi er overbevist om at produktivitet og bærekraft kan gå hånd i hånd. At det går an å lage miljøvennlige barnevogner med sikkerhet og kvalitet i verdensklasse. Alt vi gjør, gjennomsyres av målet om å bli en grønn fabrikk. For å klare det må vi ta ett steg om gangen. Neste steg er at minst 50 % av materialet i barnevognen din skal være resirkulert.

Emmaljungas siste miljøinvesteringer

2000 
I motsetning til de fleste av konsurrentene våra valgte Emmaljunga å ikke flytte produksjonen til Asia.

2006 
Ved å installere 7 varmepumper sparer vi hvert år 150 kubikkmeter fossilt brensel til oppvarming. 

2007 
Fabrikken vår sparer nå 400 tonn CO2 per år. 

2011 
All elektrisk kraft kommer fra fornybar vannkraft. All varmeenergi kommer fra fornybar fossilfri energi (RME).

2012 
Stengt system for vannbehandling (0% utslipp).

2018 
Vi installerte 1500m2 solcellepaneler på fabrikken og de produserer 250.000 kilowatt timer per år.emmalunga.factory.2.jpg

Fornybar Energi

Vi jobber for å bli mest mulig selvforsynte med energi. Derfor bygget vi 1500m2 solpaneler på fabrikktaket for å produsere vår egen elkraft i vår egen fabrikk. Øvrig primærenergi kommer utelukkende fra sertifisert vannkraft. En grønn fabrikk trenger grønn energi!

Miljøinvesteringer

Våre miljøinvesteringer har resultert i helt fossilfri oppvarming av fabrikken vår i Sverige. Vi har et eget resirkuleringsprogram, og fabrikken er miljøsertifisert i samsvar med ISO 14001. Vi har også et lukket system for vannrensing og slipper ingenting ut i vannet.

REDUXA low-carbon

Våre aluminiumsprofiler for NXT-vogner kommer fra en av verdens grønneste aluminiumsprodusenter: HYDRO i Norge.

Ved å bruke fornybar energi fra vann, vind og sol kan vår partner Hydro produsere REDUXA aluminium med et CO2-fotavtrykk pr. Kg aluminium, som er en fjerdedel mindre enn det globale gjennomsnittet.

Bærekraftige barnevogner

En Emmaljunga er laget for å vare lenge. Vi samarbeider med engasjerte forhandlere som reparerer i butikken, slik at vi kan forlenge produktenes levetid og minimere unødvendig avfall og transport.

Fossilfri oppvarming

Emmaljunga har et eget anlegg for overflatebehandling, slik at vi selv kan kontrollere overflaten på barnevognene våre. For å ta vare på energien har vi installert 7 varmepumper, hver på 50 kW, som tilbakefører varmeenergien. Om vinteren varmer dette spesielle systemet opp hele fabrikken, noe som gjør at Emmaljunga har helt fossilfri oppvarming. Som et resultat er CO2-utslippene blitt redusert med anslagsvis 400 tonn per år.