Varemerke og Personvern

Vi verdsetter og respekterer personvern og integritet. Lær mer om hvordan vi jobber aktivt for å sikre dette.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB
Kronobergsvägen 14
S-28268 Vittsjö
Sweden

www.emmaljunga.com/se
ID. – Nr.: SE556462-850001
Hässleholm/Sweden

Copyright

Copyright Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB 2017. All rights reserved. The information presented is the property of Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB and represents the most up-to-date information available at the time of publication. No warranty or guarantee can be given regarding the current validity, accuracy or completeness of the information and data provided. This also applies to all other websites referred to by a so-called hyperlink. Nor is Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB responsible for the content of such websites.

The text, images, graphics, sound files, animation files, video files are all subject to Copyright and other intellectual property protection. These objects may not be copied for commercial use or distribution, nor may these objects be modified or reposted to other sites.

Under no circumstances does the information on the websites constitute a legal undertaking. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB reserves the right to alter or supplement the information or data provided as the need arises. No legal claims can be derived from the subject areas outlined here. Our prices are solely non-binding in every respect.

Emmaljunga Barnvagnsfabik AB shall not be liable for direct or indirect loss arising from the use of the information or data found on this website. No rights and obligations exist between Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB and the individual user of the website or third parties.

The contents of Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB are protected by copyright. Neither all nor any part of the contents may be reproduced and/or published or saved in an information system without the prior written consent of the author. All the information or data, their use and all acts, acquiescence and omissions connected with the website of Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB shall be subject exclusively to Swedish law to the exclusion of international law. The place of performance and exclusive place of jurisdiction is Hässleholm, Sweden.

Informasjon om Informasjonskapsler (Cookies)

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes fra et nettsted og deretter lagres lokalt på den besøkendes harddisk. I nettleseren din kan du selv velge en innstilling som gjør at du får beskjed før et nettsted sender en informasjonskapsel til datamaskinen din. Du kan så velge å akseptere eller avvise informasjonskapselen. Du kan også velge å ikke godta informasjonskapsler i det hele tatt. Ettersom ulike nettlesere fungerer ulikt, kan du søke i hjelpemenyen for å finne innstillingen i din nettleser. Hvis du velger å ikke godta noen informasjonskapsler, kan du likevel besøke nettstedet vårt. Det kan imidlertid påvirke funksjonaliteten.

Vi har valgt å bruke informasjonskapsler for blant annet å lagre informasjon om hvor du befinner deg, slik at du kan finne nærmeste forhandler på kartet. Informasjonskapselen forteller oss også om du har besøkt nettstedet før, og hvilke sider du har vært inne på.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB bruker aldri informasjonskapsler for å lagre personlig informasjon om deg, men bare for å gjøre ditt besøk på nettstedet enklest mulig og for å kunne følge med på antall besøk på hjemmesiden (Google Analytics).

Bruk av personopplysningene dine

  • Når du oppgir personopplysningene dine hos oss, samtykker du i at Emmaljunga Barnvagnsfabrik oppbevarer og bruker disse opplysningene i vår virksomhet, og dessuten i at vi sender dem videre til den forhandleren du har valgt.
     
  • Emmaljunga Barnvagnsfabrik har et register over konsernets kunder samt forbrukere som har valgt å kontakte oss. Registeret inneholder navn, telefonnummer, leverings- og innkjøpsopplysninger om dine valgte produkter samt serienummer hvis du registrerer barnevognen din hos oss. Opplysningene innhenter vi fra deg når du sender oss forespørsler, skriver kommentarer til oss, klikker på "Liker" eller registrerer barnevognen din hos oss. Opplysningene brukes av selskapene i Emmaljunga-konsernet til levering av produkter m.m. og som grunnlag for statistikk og markedsføring. Opplysningene analyseres og grupperes før utvalg, prioritering og planlegging av kommunikasjon med deg. Markedsføring via e-post og SMS skjer bare i eksisterende relasjoner eller basert på samtykke.
     
  • Personopplysningene dine utleveres bare til den forhandleren du har valgt. Personopplysninger fra forespørselen din oppbevares i maks. ett år i registeret vårt. Opplysninger fra registreringen av en barnevogn oppbevares i flere år, slik at vi har mulighet til å kontakte deg ved behov for å formidle viktig produkt- eller sikkerhetsinformasjon. Du har rett til skriftlig og kostnadsfritt å be om kopi av eller retting/sletting av opplysningene vi har registrert om deg. Du kan også sperre opplysningene mot markedsføring. Vi kan også komme til å bruke opplysningene dine til markedsføringsformål, men da bare for å gi informasjon om fremtidige produkter eller lignende.

Personlig databehandling ved Emmaljunga (GDPR)

Du bør alltid føle dig trygg når du leverer personopplysninger til Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB og dets datterselskaper. Vi gjør alt vi kan for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang. All personlig databehandling utføres i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Hva er personlige data?
Personlige data er all informasjon som kan knyttes til deg som individ. For eksempel, ditt navn, privat e-postadresse, privat telefonnummer, etc.

Informasjon knyttet til selskaper, som firmaidentifikasjonsnumre, firmanavn, e-post knyttet til firma eller stilling etc., anses ikke som personopplysninger.

Hvordan behandler Emmaljunga personlige data?
Samling og samtykke
Emmaljunga samler personopplysninger via både digitale og analoge kanaler (for eksempel nettsteder, messer, kundemøter, telefon, etc.).
Vi ber alltid samtykke dersom vi trenger å lagre dine personlige data for et bestemt formål. Unntak kan finne sted:

- Når vi er forpliktet til å lagre data på grunn av lovkrav (for eksempel svensk regnskapslov).
- Når du eller din bedrift inngår et forretningsforhold med oss ​​(legitim interesse).

Bruk og formål
Vi samler aldri mer informasjon enn situasjonen krever og bare for bestemte formål. Slike formål inkluderer:

- Å levere et produkt eller en tjeneste
- Markedsaktiviteter
- lovlige krav
- rekruttering

Vi har en policy om ikke å behandle sensitive data, men dette kan oppstå. Hvis du personlig velger å gi oss den typen informasjon, mener Emmaljunga at du har gitt ditt samtykke til registrering av dataene i samsvar med formålet uttrykkelig angitt i forbindelse med innlevering av data.

Emmaljungas nettsted
Emmaljungas nettsted bruker cookies. Lær mer om cookies på Emmaljunga.no.

Emmaljungas sosiale medier kontoer
Personlige data kan og vil bli funnet på Emmaljungas sosiale medier, forutsatt at det ikke er kategorisert. Offensive / fornærmende kommentarer og informasjon som inneholder sensitive personopplysninger er ikke tillatt. Hvis slike er identifisert, vil de bli rapportert til Emmaljungas markedsavdeling eller info@emmaljunga.com og straks slettet.

Eksterne systemer / leverandører
I tilfeller der eksterne partnere har tilgang til systemer der personopplysninger er tilgjengelige, har vi satt opp avtaler for å sikre at dataene behandles og beskyttes på en sikker måte.

Hvor lenge lagres personlige data?
Vi lagrer dine personlige data så lenge det er nødvendig for å utføre oppgaven som personopplysningene er samlet inn og lagret.

Rett til tilgang
Du har rett til å be om informasjon om hvilke personlige data vi behandler om deg eller din bedrift. Forespørselen om informasjon må sendes skriftlig til personopplysninger i Emmaljunga datterselskap / morselskap som gjelder for din forespørsel.

Rett til rettelse og rett til sletting
Du kan når som helst be om at rettelser blir gjort på dine personlige opplysninger eller forespørsler om å bli slettet fra vårt register hvis du ikke klarer å gjøre det selv. Vi vil rette opp eller slette dataene dine uten unødig forsinkelse.

For å be om utbedring eller sletting, se kontaktinformasjon nedenfor. Vær oppmerksom på at det kan forekomme juridiske begrensninger og andre regler som begrenser dine ovennevnte rettigheter.

Hvem skal jeg kontakte når det gjelder spørsmål om personlig databehandling?
Har du spørsmål om Emmaljungas behandling av personopplysninger, vennligst kontakt info@emmaljunga.com. Vær oppmerksom på at personlig datahåndtering utføres per datterselskap / morselskap og du kan få et raskere svar hvis du spesifiserer firmaet / selskapene som forespørselen gjelder.

Endringer i personopplysninger
Endringer i personopplysninger i Emmaljunga vil bli kommunisert på denne nettsiden. Avsetninger kan endres på grunn av for eksempel lovendringer. Men hvis behandling av personopplysninger er underlagt en kundeavtale, gjelder kontraktbestemmelsene til de endres, med mindre de er uforenlige med lov eller andre juridisk bindende bestemmelser.

© Copyright 2018, Emmaljunga AB