Trademark and privacy

We value and respect personal privacy and integrity. Read more about how we actively work to ensure this.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB
Kronobergsvägen 14
S-28268 Vittsjö
Sweden

www.emmaljunga.com/se
ID. – Nr.: SE556462-850001
Hässleholm/Sweden

Copyright

Copyright Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB 2017. All rights reserved. The information presented is the property of Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB and represents the most up-to-date information available at the time of publication. No warranty or guarantee can be given regarding the current validity, accuracy or completeness of the information and data provided. This also applies to all other websites referred to by a so-called hyperlink. Nor is Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB responsible for the content of such websites.

The text, images, graphics, sound files, animation files, video files are all subject to Copyright and other intellectual property protection. These objects may not be copied for commercial use or distribution, nor may these objects be modified or reposted to other sites.

Under no circumstances does the information on the websites constitute a legal undertaking. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB reserves the right to alter or supplement the information or data provided as the need arises. No legal claims can be derived from the subject areas outlined here. Our prices are solely non-binding in every respect.

Emmaljunga Barnvagnsfabik AB shall not be liable for direct or indirect loss arising from the use of the information or data found on this website. No rights and obligations exist between Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB and the individual user of the website or third parties.

The contents of Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB are protected by copyright. Neither all nor any part of the contents may be reproduced and/or published or saved in an information system without the prior written consent of the author. All the information or data, their use and all acts, acquiescence and omissions connected with the website of Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB shall be subject exclusively to Swedish law to the exclusion of international law. The place of performance and exclusive place of jurisdiction is Hässleholm, Sweden.

Information About Cookies

A cookie is a small data file that certain websites store on your computer’s hard drive when you visit them. They can contain information such as your user ID and the pages you have visited.If you do not want your visit to the website to be tracked by our cookies, you can set your internet browser and/or firewall to disable them. Please refer to your internet browser help file to see how to disable and/or delete cookies on your PC. If you do not want to accept cookies, you can visit our website, but this may have a negative effect on your use of the site.

We have decided to use cookies on the map function among others to store information about your place so you easily can find your closest retailer on the map. Certain parts of the site use “cookies” to keep track of your visit and to help you navigate between sections.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB never uses cookies to store personal information about you. Cookies are solely used to make your visit on the website comfortable and to follow amount of visitors on the website (Google analytics).

Use Of Personal Data

  • When you provide your personal information to us, you agree to Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB storing and using this information for business purposes and sending them to the retailer you have chosen.
  • Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB keeps a record of the group’s customers as well as consumers who have chosen to contact us. This registry contains names, contact telephone numbers, delivery and purchase information about customers’ products and serial numbers if products have been registered with us.
  • Data is collected via product requests, your comments to us and from the registration of products with us. The data is used by companies in the Emmaljunga Group for the delivery of products etc. and as a basis for statistics and marketing. The data is analysed and used for the selection, prioritisation and planning of communications with you. Marketing activities conducted via email and SMS are only conducted in an existing relationship or by consent.

Personlig databehandling ved Emmaljunga (GDPR)

Du bør alltid føle dig trygg når du leverer personopplysninger til Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB og dets datterselskaper. Vi gjør alt vi kan for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang. All personlig databehandling utføres i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Hva er personlige data?
Personlige data er all informasjon som kan knyttes til deg som individ. For eksempel, ditt navn, privat e-postadresse, privat telefonnummer, etc.

Informasjon knyttet til selskaper, som firmaidentifikasjonsnumre, firmanavn, e-post knyttet til firma eller stilling etc., anses ikke som personopplysninger.

Hvordan behandler Emmaljunga personlige data?
Samling og samtykke
Emmaljunga samler personopplysninger via både digitale og analoge kanaler (for eksempel nettsteder, messer, kundemøter, telefon, etc.).
Vi ber alltid samtykke dersom vi trenger å lagre dine personlige data for et bestemt formål. Unntak kan finne sted:

- Når vi er forpliktet til å lagre data på grunn av lovkrav (for eksempel svensk regnskapslov).
- Når du eller din bedrift inngår et forretningsforhold med oss ​​(legitim interesse).

Bruk og formål
Vi samler aldri mer informasjon enn situasjonen krever og bare for bestemte formål. Slike formål inkluderer:

- Å levere et produkt eller en tjeneste
- Markedsaktiviteter
- lovlige krav
- rekruttering

Vi har en policy om ikke å behandle sensitive data, men dette kan oppstå. Hvis du personlig velger å gi oss den typen informasjon, mener Emmaljunga at du har gitt ditt samtykke til registrering av dataene i samsvar med formålet uttrykkelig angitt i forbindelse med innlevering av data.

Emmaljungas nettsted
Emmaljungas nettsted bruker cookies. Lær mer om cookies på Emmaljunga.no.

Emmaljungas sosiale medier kontoer
Personlige data kan og vil bli funnet på Emmaljungas sosiale medier, forutsatt at det ikke er kategorisert. Offensive / fornærmende kommentarer og informasjon som inneholder sensitive personopplysninger er ikke tillatt. Hvis slike er identifisert, vil de bli rapportert til Emmaljungas markedsavdeling eller info@emmaljunga.com og straks slettet.

Eksterne systemer / leverandører
I tilfeller der eksterne partnere har tilgang til systemer der personopplysninger er tilgjengelige, har vi satt opp avtaler for å sikre at dataene behandles og beskyttes på en sikker måte.

Hvor lenge lagres personlige data?
Vi lagrer dine personlige data så lenge det er nødvendig for å utføre oppgaven som personopplysningene er samlet inn og lagret.

Rett til tilgang
Du har rett til å be om informasjon om hvilke personlige data vi behandler om deg eller din bedrift. Forespørselen om informasjon må sendes skriftlig til personopplysninger i Emmaljunga datterselskap / morselskap som gjelder for din forespørsel.

Rett til rettelse og rett til sletting
Du kan når som helst be om at rettelser blir gjort på dine personlige opplysninger eller forespørsler om å bli slettet fra vårt register hvis du ikke klarer å gjøre det selv. Vi vil rette opp eller slette dataene dine uten unødig forsinkelse.

For å be om utbedring eller sletting, se kontaktinformasjon nedenfor. Vær oppmerksom på at det kan forekomme juridiske begrensninger og andre regler som begrenser dine ovennevnte rettigheter.

Hvem skal jeg kontakte når det gjelder spørsmål om personlig databehandling?
Har du spørsmål om Emmaljungas behandling av personopplysninger, vennligst kontakt info@emmaljunga.com. Vær oppmerksom på at personlig datahåndtering utføres per datterselskap / morselskap og du kan få et raskere svar hvis du spesifiserer firmaet / selskapene som forespørselen gjelder.

Endringer i personopplysninger
Endringer i personopplysninger i Emmaljunga vil bli kommunisert på denne nettsiden. Avsetninger kan endres på grunn av for eksempel lovendringer. Men hvis behandling av personopplysninger er underlagt en kundeavtale, gjelder kontraktbestemmelsene til de endres, med mindre de er uforenlige med lov eller andre juridisk bindende bestemmelser.

© Copyright 2018, Emmaljunga AB