Information om Viking

12 Apr, 16

Med anledning av Testfaktas test av Viking i april 2016 vill Emmaljunga Barnvagnsfabrik framföra följande.

För Emmaljunga är säkra produkter absolut högsta prioritet vilket vi upprätthåller genom att varje år lägga stora resurser på utveckling, testning och certifiering. Att vi tillverkar våra produkter i egen fabrik i Sverige gör också att vi alltid har kontroll över hela tillverkningskedjan.

Emmaljungas produkt Viking är som alla andra Emmaljunga produkter vid ett flertal tillfällen testade enligt gällande svenska och europeiska säkerhetsregler, den Europeiska Normen EN1888:2012, senast i augusti 2015, hos ackrediterade oberoende testlaboratorier. Vårt kvalitetssäkringssystem här på fabriken i Sverige är dessutom verifierat av oberoende testinstitut.

Det har aldrig i samband med något test framkommit att det skulle föreligga någon risk med användning av Viking, utan produkten har alltid klarat säkerhetstesten utan någon som helst anmärkning.

Det kan också tilläggas att det aldrig någonsin rapporterats in att det skulle förekommit någon incident eller liknande med Viking.

Som alltid ber vi våra kunder att ta del av den säkerhetsinformation som följer med instruktionsmanualen till våra respektive produkter. Om du följer säkerhetsinformationen så kan du som kund alltid känna dig trygg när du valt en produkt från Emmaljunga Barnvagnsfabrik.

 

Med vänliga hälsningar

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB

Information om Edge Duo Combi

26 May, 12

Tidningen Råd & Rön har offentliggjort en test på liggvagnar, i vilken Emmaljunga Edge Duo Combi samt Mondial Duo Combi ingår.

Av de offentligjorda testen framgår det att vissa konstläderdetaljer på det testade exemplaret av en Emmaljunga Edge Duo Combi skulle innehålla för höga halter av ftalater.

Till Dig som kör en Emmaljunga EDGE Duo Combi: Emmaljunga lägger största vikt på att tillverka barnvagnar av hög kvalitet, både med avseende på den tekniska hållbarheten och de ekologiska värdena i materialet och i produktionsprocessen. Vi låter därför ackrediterade och oberoende testinstitut genomföra tester på det kemiska innehållet i de material vi använder i vår produktion av barnvagnar. Detta gäller i synnerhet textildelar och andra komponenter som är nära barnet. Baserat på våra löpande tester genom ackrediterade och oberoende testinstitut och vårt interna kvalitetssäkringssystem, är det vår fulla övertygelse att materialvalet till samtliga barnvagnar inklusive den aktuella varianten av EDGE Duo Combi från Emmaljunga uppfyller de krav och gränsvärden som gäller inom EU.

Det aktuella konstlädermaterialet är dessutom OEKO-Tex certifierat i den strängaste klassen, PRODUKTKLASS I. Detta innebär bl. a att materialet minst uppfyller gränsvärdena i REACH-förordningen (inkl. phtalater) och att det även uppfyller kraven i den Amerikanska konsumentlagstiftningen, CPSIA.

Med den information och fakta vi i dagsläget har tillgång till ser vi ingen anledning till att Du som konsument skall behöva känna någon oro.
Se nedan intyget/Certifikat gällande det aktuella konstlädermaterialet, ett OEKOTex-100 certifikatfrån den Tyska underleverantören av konstlädret, samt Attestation /intyg av vårt kvalitetssäkringssystem.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB

http://www.emmaljunga.se/media/OEKOTEX_certifikat.pdf

http://www.emmaljunga.se/media/Productionfacility_certificat.pdf

Viktig information om upp- och nedfällning av din barnvagn

21 Feb, 12

För att undvika risk för personskada vill vi göra dig extra uppmärksammad på att barn alltid skall hållas undan vid upp- och nedfällning av barnvagnen.

Ditt barn kan skadas om du inte följer säkerhetsanvisningarna som står i manualen.

Här kan du hämta den senaste versionen av din manual:

http://www.emmaljunga.se/kundservice/manualer-katalog/

Varningsinformation – barnvagnar 2004 eller äldre modell

10 Jun, 11

Vi vill informera alla användare av Emmaljungavagnar tillverkade innan 2004-06-30 eller äldre där ligg- och sittdelen fästes med röda säkerhetshakar.

Det är mycket viktigt att fästa ligg- och sittdelen (tillsatsen) på chassit enligt den säkerhetsinformation som finns i instruktionsmanualen (särskilt sida 10) – se även bilderna nedan.

Ditt barn kan skadas om du inte följer säkerhetsanvisningarna som står i manualen.

Mer information om vad du bör beakta när du kör en vagn av äldre modell hittar du här:

 

Viktig information om Dubbel Softy

16 Aug, 10

http://www.emmaljunga.se/media/Varningsinformation-Tvilling-Softy.pdf

http://www.emmaljunga.se/media/Sufflettmontering.pdf

http://www.emmaljunga.se/media/Montering_av_komfortkuddar.pdf

 

Viktig information om Nitro

8 Apr, 10

Med anledning av Konsumentverkets test och pressmeddelande vill vi framföra följande:

För Emmaljunga är säkra produkter högsta prioritet och varje år lägger vi ner mycket stora resurser på att utveckla, testa och verifiera våra produkters säkerhet. Vi har ett genuint intresse av att våra kunder skall känna sig trygga med våra produkter. När och om en olycka inträffar med någon av våra produkter agerar vi normalt mycket snabbt. Till dags datum har Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB inte registrerat en enda olycka eller tillbud på någon av våra produkter Nitro City eller City Korgen. Av pressmeddelandet ovan kan man få intrycket att våra vagnar skulle vara osäkra vilket vi inte kan hålla med om.

Emmaljunga Nitro och Emmaljunga City Korg har genomgått mycket rigorösa typtester av oberoende och ackrediterade testinstitut och klarar de kraven som finns stipulerade i den Europeiska normen EN1888:2003. Vi har erhållit produktsäkerhetscerfikat som du kan se via länken nedan. Vårt kvalitetssäkringssystem här på fabriken i Sverige är dessutom verifierat av två oberoende institut. De avvikelser som Nitro City och City-korgen haft i de testresultat som KO har grundat sitt meddelande på har Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB bemött på samtliga punkter i vårt svar till Konsumentverket och det ärendet är inte avslutat. Detta framgår också av det material som Konsumentverket offentliggjort på sin hemsida att ärendet pågår.

Att olika testinstitut når olika testresultat med samma standard på exakt samma produkt-typ är anmärkningsvärt. Vi vet precis hur våra vagnar ser ut och hur de är konstruerade. Alla Emmaljungas vagnar produceras här i vår fabrik i Sverige och därför vet vi också med säkerhet vad vi släppt ut på marknaden.

Det finns i dagsläget inget som pekar på något annat än att Nitro City och City Korgen är säkra att använda enligt de instruktioner som finns att läsa i vår instruktionsmanual.

Vi önskar dig och din familj god tur i vårluften med din Emmaljunga-vagn!

Med vänliga hälsningar
Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB
Företagsledningen

http://www.emmaljunga.se/media/Certifikat_Nitro.pdf

http://www.emmaljunga.se/media/Certifikat_Production_facility_20090813.pdf

 

 

Erbjudande till frivillig uppgradering av base

30 May, 09

Base certifierad enligt europeiskt norm ECE R44/04

Emmaljunga tillverkar ett system för transport av barn som vi marknadsför under namnet First Class 0+ Base. Systemet består dels av en bilbarnstol och dels en så kallad base som båda är testade enligt den Europeiska normen ECE R44/04 och certifierad under nummer 04301229.

http://www.emmaljunga.se/media/emmaljunga.se_20090525_165246.pdf

Kontinuerlig uppgradering av produkten

Emmaljunga förbättrar ständigt sina produkter och även bilstolen First Class 0+ med bas har genomgått ett flertal förbättringar bara under år 2009.

Förstärkt stödben

Det nya stödbenet är förstärkt och är dessutom utrustat med en extra energiabsorberande del som aktiveras vid högre belastningar än vad ECE standarden kräver. Denna extra tillsatsdel förbättrar ytterligare skyddet i frontalkrocksituationer och de överlasttester som vi utfört hos bl. a VTI (Statens väg-och transportforskningsinstitut) i Linköping har givit goda eller tom mycket goda resultat.

Kostnadsfri uppgradering base – med komplett stödben

Vi erbjuder nu alla konsumenter med ett bas-system en kostnadsfri uppgradering till vår senaste version. Konsumenter med basar med följande serienummer har rätt till att få basens stödben utbytt kostnadsfritt:
080924-xxxx
081006-xxxx
081210-xxxx
Stödbenet kan beställas under artikelnummer R1345 och levereras v. 23-24.

http://www.emmaljunga.se/media/Instruktion_for_byte_av_ben.pdf

Kostnadsfri uppgradering base – med extra dämpare (ej hela stödben)

För basar med serienummer 090126-xxxx erbjuder Emmaljunga kostnadsfri uppgradering av den energiabsorberande delen som monteras på befintligt stödben. Stödbenet på basar med detta serienummer skall alltså INTE bytas ut.

http://www.emmaljunga.se/media/Instruktion_for_montering_av_Fothus.pdf

Dämparen kan beställas hos din auktoriserade Emmaljunga återförsäljare under artikelnummer under artikelnummer R1346 och levereras under v. 22.

Alla BASE som skickas ut från och med slutet av maj 2009 kommer vara utrustade med uppgraderingen.

Uppgraderas enbart av auktoriserade återförsäljare

Uppgraderingen tar mindre än 5 minuter och får endast utföras av dig som är auktoriserad Emmaljunga återförsäljare.

Fyll i särskilt formulär med kundens namn

Vi tackar för din medverkan och ber dig fylla i ett formulär för varje bas du byter stödbenet på. Faxa eller skicka in formuläret med konsumentens namn och telefon.

Det har levererats ut totalt 387st First Class 0+ basar till återförsäljare i Sverige.

OBS! DET ÄR ETT ERBJUDANDE TILL EN FRIVILLING UPGRADERING AV BASEN

KONSUMENT HOTLINE 0451-24520

För att avlasta din butik och din personal kan konsumenter med frågor som ni inte kan svara på vända sig direkt till vår konsumenthotline för detta ärende:
0451-245 20.

 

Pressmeddelande 28 maj 2009

28 May, 09

Emmaljunga tillverkar ett system för transport av barn i bil kallat First Class 0+Base. Systemet som dels består av en bilbarnstol och dels en så kallad bas är testat och godkänt enligt den Europeiska normen ECE 44/04. Omfattande regelverk gäller för försäljning ac bilstor och dessa lag krav håller Emmaljunga sig till.

Råd och Rön har nyligen publicerat ett test som bygger bl. a på en överlast som utsätter babyskyddet för belastning som ligger över vad EUs-regelverk, ECE 44/04 för bilstolar kräver. Emmaljunga har inga ytterligare kommentarer till testresultaten som Råd och Rön presenterar.

Emmaljunga förbättrar och vidareutvecklar kontinuerligt sina produkter och även bilstolen First Class 0+ med bas har genomgått ett flertal förbättringar bara under år 2009. Sedan maj månad har all produktion av First Class basen en extra energiabsorberande del som aktiveras vid högre belastningar än vad ECE standarden kräver. Denna extra tillsatsdel förbättrar skyddet ytterligare i frontalkrocksituationer genom att en stor mängd energi absorberas av denna tillsatsdel. De överlasttester som vi utfört med basen hos bl. a VTI (Statens väg-ochtransportforskningsinstitut) i Linköping har givit goda resultat.

Vi erbjuder sedan den 20:e maj 2009 alla konsumenter med ett First Class bas-system en frivillig och kostnadsfri uppgradering till vår senaste version. konsumenter med basar med följande serienummer ber vi vänligen att vända sig till någon av våra auktoriserade återförsäljare för kostnadsfri uppgradering:
080924-xxxx
081006-xxxx
081210-xxxx

Konsumenter med basar med serienummer 090126-xxxx får First Class 0+ bas uppgraderad genom att den energiabsorberande delen monteras på befintligt stödben. Övriga serienummer är redan ”uppgraderade” från fabrik. Uppgraderingen finns tillgänglig hos våra återförsäljare fr. o m v.23.

För mer konsumentinformation hänvisar vi i enlighet med konsumentköplagen till våra återförsäljare som har full information om hur den kostnadsfria uppgraderingen utförs.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB
Företagsledningen

 

 

Viktig information om Scooter

23 Feb, 09

Råd och Rön har genomfört en test av sittvagnar där två modeller från Emmaljunga, Emmaljunga Classic och Emmaljunga Scooter testats.

Vår mycket omtyckta sittvagn Scooter fick mycket bra betyg utom på området säkerhet. Emmaljunga som tillverkar sina vagnar i Sverige lägger mycket stor vikt i att både uppfylla standardkraven i EN 1888 och använda sig av högkvalitativa material för att ge dig som konsument mest värde för pengarna. Scooter är inget undantag, den är testad och certifierad av ett välrenommerat och ackrediterat testinstitut, TÜV Product Service i München. Testrapporten och certifikatet ser du nedan och den uppfyller samtliga krav på säkerhet och kvalitet enligt normen.

Den säkerhetsrisk som beskrivs i Råd och Röns artikel är enligt vår uppfattning kraftigt överdriven. Vagnen är testad och certifierad enligt EN 1888 och uppfyller därmed alla säkerhetskrav. Förutom det har den tekniska lösningen som beskrivs som en allvarlig säkerhetsrisk använts sedan introduktionen av Scooter för över 4 år sedan och vi har inte noterat en enda incident eller klagomål. Vår sammantagna riskanalys är därför att Scooter inte medför någon som helst säkerhetsrisk.

Emmaljunga är ett mycket seriöst företag och ser allvarligt på kritik som rör säkerhet. För de föräldrar som inte känner sig trygga med sin Scooter efter denna test har vi tagit fram en lösning. Lösningen som består av två små täckkåpor (se bilder nedan) är enkla att montera med vanliga handverktyg. Din Emmaljunga-återförsäljare hjälper dig med monteringen som tar mindre än 5 minuter. Vår verktygsavdelning i Emmaljunga håller just på med att göra plastverktyget till dessa små täck-kåpor och vi räknar med att uppdateringen finns tillgänglig hos våra återförsäljare fr o m den 10 Mars. Under tiden påstår vi att du kan använda din Scooter som normalt. Vi ber om ursäkt för den eventuella olägenhet som detta kan ha orsakat dig som konsument.

http://www.emmaljunga.se/media/testrapport_scooter.pdf

http://www.emmaljunga.se/media/certifikat_scooter.pdf

 

Viktig information om Cerox test av KO

31 Jan, 08

Konsumentverket (KO) har under 2007 genomfört tester på barnvagnar med svängbart handtag. En av de testade vagnar är Emmaljungas modell Cerox.

Testresultatet har visat att det testade barnvagnsexemplaret, som är producerat i juni månad 2006 (2006 års modell) har fått underkänt i 2 testkriterier. Den ena gäller låsanordning för det svängbara handtaget och den andra gäller ett klistermärke med varningstext som saknades.

Emmaljunga vill förtydliga att Emmaljungas Cerox är testad och certifierat enligt samtliga testkriterier i normen EN1888:2005 av det välkända Tyska testinstitutet TÜV Product Service München. Cerox har fått godkända testresultat i alla ingående testkriterier inkl. de två punkter som KO’s test underkände.

http://www.emmaljunga.se/media/cerox_07.pdf

http://www.emmaljunga.se/media/Z1A_08_01_24556_022engl.pdf

Handtagsplastbiten som används i det svängbara handtaget tillverkas under mycket stränga kontroller i vår egen plastavdelning i Emmaljunga, Sverige. Löpande kvalitetskontroller utförs under hela tillverkningsprocessen. Bolagets kvalitetssäkringssystem är även det godkänt av TÜV München.

http://www.emmaljunga.se/media/emmaljunga.se_20080131_132350.pdf

Emmaljunga ser allvarligt på att Konsumentverkets test utförd av SP i Borås har lyckats finna ett exemplar ur vår produktion som inte uppfyllt alla angivna kraven i EN1888 och kommer därför mer ingående undersöka vad detta kan ha berott på. Vi ser för närvarande ingen anledning att du som kör en Cerox vagn från modellår 2006 behöver vara orolig. Med ett korrekt handhavande av vagnen finns det inga risker för dig och ditt barn. Vi ber dig att läsa manualen. Skulle du inte ha manualen kan du ladda ner den här.