MADE IN SWEDEN SINCE 1925

1930-talet

På 30-talet tillverkades vagnarna under enkla förhållanden. Då, som nu, fanns inga genvägar till nöjda kunder och hantverket var ett gediget precisionsarbete.

 

1940-talet

Även under 40-talets orostider var efterfrågan på Emmaljungas vagnar så hög att företaget kunde expandera. De gamla träbyggnaderna ersattes med en modern fabriksbyggnad och företaget gick från verkstad till industri.

 

1960 & 1970-talet

Under 60- och 70-talet bidrog höga födelsetal och de sociala reformerna i samhället till att Emmaljungas försäljning nådde nya rekordnivåer. Fabriken moderniserades och byggdes ut i flera steg och produktionsvolymen passerade 100 000 vagnar per år.

1980 & 1990-talet

Under 80- och 90-talet expanderade bolaget genom export med hjälp av det grundmurade kvalitetstänkande som fortfarande följer detta framgångsrika familjeföretag sedan 90 år.