VIKTIGT FÖR OSS ALLA

Vi på Emmaljunga är övertygade om vikten att jobba mot ett hälsosammare och mer hållbart sätt att leva.

Våra miljöinvesteringar i gröna hållbara produktionsmetoder har lett till en helt fossilfri uppvärming av vår fabrik. De investeringar vi gjort för att reducera Emmaljungas avtryck på miljön har lett till en reducering av CO2-utsläppen med över 400 ton per år och sparat över 750.000 kWh elkraft per år i vår produktionsprocess.

Emmaljunga är certfierad för ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) och ISO 14001 (miljöledningssystem).

Produktionsprocessen sker i vår svenska fabrik i Emmaljunga, med respekt för våra kunniga medarbetare och för miljön och – framför allt – med respekt för våra små passagerare och deras framtid.