Trademark & Integritetspolicy

Vi værdsætter og respekterer privatlivets fred og integritet. Få mere at vide om, hvordan vi arbejder aktivt for at sikre dette.

Copyright Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB 2017. Alle rettigheder forbeholdes. De præsenterede oplysninger er Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB's ejendom og repræsenterer den mest opdaterede information, der er tilgængelig på tidspunktet for offentliggørelsen. Der kan ikke gives nogen garanti for den aktuelle gyldighed, nøjagtighed eller fuldstændighed af de angivne oplysninger og data. Dette gælder også for alle andre hjemmesider, der henvises til med et såkaldt hyperlink. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB er heller ikke ansvarlig for indholdet af sådanne hjemmesider.

Teksten, billederne, grafikken, lydfilerne, animationsfilerne og videofilerne er alle underlagt copyright og anden beskyttelse af intellektuel ejendom. Disse objekter må ikke kopieres til kommerciel brug eller distribution, og disse objekter må heller ikke modificeres eller genudstationeres på andre websteder.

Informationen på hjemmesiderne udgør under ingen omstændigheder en juridisk forpligtelse. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB forbeholder sig retten til at ændre eller supplere de oplyste oplysninger eller data efter behov. Der kan ikke udledes retskrav fra de her skitserede emneområder. Vores priser er udelukkende uforpligtende i enhver henseende.

Emmaljunga Barnvagnsfabik AB er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af brugen af ​​informationen eller dataene på denne hjemmeside. Der eksisterer ingen rettigheder og forpligtelser mellem Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB og den enkelte bruger af hjemmesiden eller tredjeparter.

Indholdet af Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB er beskyttet af copyright. Hverken hele eller dele af indholdet må gengives og/eller offentliggøres eller gemmes i et informationssystem uden forudgående skriftligt samtykke fra forfatteren. Al information eller data, deres brug og alle handlinger, samtykke og undladelser forbundet med hjemmesiden for Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB er udelukkende underlagt svensk lov med undtagelse af international lov. Udførelsesstedet og det eksklusive værneting er Hässleholm, Sverige.

Information om cookies

En cookie er en lille datafil, som visse websteder gemmer på din computers harddisk, når du besøger dem. De kan indeholde oplysninger såsom dit bruger-id og de sider, du har besøgt.Hvis du ikke ønsker, at dit besøg på hjemmesiden skal spores af vores cookies, kan du indstille din internetbrowser og/eller firewall til at deaktivere dem. Se venligst din internetbrowsers hjælpefil for at se, hvordan du deaktiverer og/eller sletter cookies på din pc. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, kan du besøge vores hjemmeside, men det kan have en negativ effekt på din brug af siden.

Vi har besluttet at bruge cookies på kortfunktionen blandt andet til at gemme information om dit sted, så du nemt kan finde din nærmeste forhandler på kortet. Visse dele af webstedet bruger "cookies" til at holde styr på dit besøg og til at hjælpe dig med at navigere mellem sektioner.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB bruger aldrig cookies til at gemme personlige oplysninger om dig. Cookies bruges udelukkende til at gøre dit besøg på hjemmesiden behageligt og til at følge antallet af besøgende på hjemmesiden (Google analytics).

Brug af personlige data

  • Når du afgiver dine personlige oplysninger til os, accepterer du, at Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB opbevarer og bruger disse oplysninger til forretningsformål og sender dem til den forhandler, du har valgt.
  • Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB fører fortegnelse over koncernens kunder samt forbrugere, der har valgt at kontakte os. Dette register indeholder navne, kontakttelefonnumre, leverings- og købsoplysninger om kunders produkter og serienumre, hvis produkter er blevet registreret hos os.
  • Data indsamles via produktanmodninger, dine kommentarer til os og fra registrering af produkter hos os. Dataene bruges af virksomheder i Emmaljunga-koncernen til levering af produkter mv. og som grundlag for statistik og markedsføring. Dataene analyseres og bruges til udvælgelse, prioritering og planlægning af kommunikationen med dig. Marketingaktiviteter, der udføres via e-mail og SMS, udføres kun i et eksisterende forhold eller efter samtykke.

Personlig databehandling hos Emmaljunga (GDPR)

Du skal altid føle dig sikker, når du giver personlige data til Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB og dets datterselskaber. Vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang. Al behandling af personoplysninger udføres i henhold til EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Hvad er personlige data?

Persondata er enhver information, der kan knyttes til dig som individ. For eksempel dit navn, private e-mailadresse, private telefonnummer mv.

Oplysninger knyttet til virksomheder, såsom virksomhedsidentifikationsnumre, firmatelefonnummer, e-mail knyttet til virksomhed eller stilling osv. betragtes ikke som persondata.

Hvordan behandler Emmaljunga personoplysninger?

Indsamling og samtykke

Emmaljunga indsamler personoplysninger gennem både digitale og analoge kanaler (e.g hjemmesider, messer, kundemøder, telefonisk mv.).

Vi anmoder altid om dit samtykke, hvis vi skal gemme dine personlige data til et bestemt formål. Undtagelser kan forekomme:

- Når vi er forpligtet til at opbevare dine data på grund af lovkrav (f.g den svenske bogføringslov).

- Når du eller din virksomhed indgår et forretningsforhold med os (legitim interesse).

Brug og formål

Vi indsamler aldrig flere oplysninger end situationen kræver og kun til specifikke formål. Sådanne formål omfatter:

- at levere et produkt eller en service

- marketingaktiviteter

- juridiske krav

- rekruttering

Vi har en politik om ikke at behandle følsomme data, men dette kan forekomme. Hvis du personligt vælger at give os den type oplysninger, mener Emmaljunga, at du har givet dit samtykke til registreringen af ​​dataene i overensstemmelse med det formål, der udtrykkeligt er angivet i forbindelse med indsendelsen af ​​dataene.

Emmaljungas hjemmeside

Emmaljungas hjemmeside bruger cookies. Lær mere om cookies hos Emmaljunga.med

Emmaljungas sociale mediekonti

Personlige data kan og kan findes på Emmaljungas sociale mediekonti, forudsat at de er ukategoriserede. Stødende/fornærmende kommentarer og information, der indeholder følsomme personoplysninger, er ikke tilladt. Hvis sådanne identificeres, vil de blive rapporteret til Emmaljungas marketingafdeling eller info@emmaljunga.com and straks slettet.

I de tilfælde, hvor eksterne partnere har adgang til systemer, hvori persondata er tilgængelige, har vi oprettet aftaler for at sikre, at dataene behandles og beskyttes i en sikker måde.

Hvor længe opbevares persondata?

Vi opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt for at udføre den opgave, som persondataene er indsamlet til og gemt.

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig eller din virksomhed. Anmodningen om oplysninger skal indgives skriftligt til den persondataansvarlige i Emmaljunga-datterselskabet/moderselskabet, der er relevant for din henvendelse.

Ret til berigtigelse og ret til sletning

Du kan til enhver tid anmode om, at der foretages rettelser i dine personoplysninger eller anmode om at blive slettet fra vores register, hvis du er ikke i stand til at gøre det selv. Vi vil rette eller slette dine data uden unødig forsinkelse.

For at anmode om berigtigelse eller sletning, se kontaktoplysninger nedenfor. Bemærk venligst, at der kan eksistere juridiske begrænsninger og andre regler, som begrænser dine ovennævnte rettigheder.

Hvem skal jeg kontakte vedrørende spørgsmål om behandling af personoplysninger?

Hvis du har spørgsmål til Emmaljungas behandling af personoplysninger, bedes du kontakte info@emmaljunga.com. Please vær opmærksom på, at personlige datahåndtering udføres pr. datterselskab/moderselskab, og du vil muligvis modtage et hurtigere svar, hvis du angiver den/de virksomheder, som din henvendelse vedrører.

Ændringer af persondatabestemmelser

Ændringer vedrørende persondatabehandling i Emmaljunga vil blive kommunikeret på denne hjemmeside. Bestemmelser kan ændres som følge af f.eks. lovændringer. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er underlagt en kundeaftale, gælder kontraktbestemmelserne dog indtil de ændres, medmindre disse er uforenelige med lovgivning eller andre juridisk bindende bestemmelser.

© Copyright 2023, Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB