Varemerke og personvernerklæring

Vi verdsetter og respekterer ditt privatliv og integritet.

Opphavsrett Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB 2017. Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen som presenteres er Emmaljunga Barnvagnsfabrik ABs eiendom og representerer den mest oppdaterte informasjonen som er tilgjengelig på publiseringstidspunktet. Ingen garanti eller garanti kan gis angående gjeldende gyldighet, nøyaktighet eller fullstendighet av informasjonen og dataene som er gitt. Dette gjelder også alle andre nettsteder som refereres til med en såkalt hyperlenke. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB er heller ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsider.

Teksten, bildene, grafikken, lydfilene, animasjonsfilene, videofilene er alle underlagt opphavsrett og annen beskyttelse av intellektuell eiendom. Disse objektene kan ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon, og disse objektene kan heller ikke endres eller legges ut på andre nettsteder.

Informasjonen på nettsidene utgjør under ingen omstendigheter en juridisk forpliktelse. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB forbeholder seg retten til å endre eller supplere informasjonen eller dataene som oppgis etter behov. Det kan ikke utledes rettskrav fra fagområdene som er skissert her. Våre priser er utelukkende uforpliktende på alle måter.

Emmaljunga Barnvagnsfabik AB er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som oppstår ved bruk av informasjonen eller dataene som finnes på denne nettsiden. Det eksisterer ingen rettigheter og forpliktelser mellom Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB og den enkelte bruker av nettstedet eller tredjeparter.

Innholdet i Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB er beskyttet av opphavsrett. Verken hele eller deler av innholdet kan reproduseres og/eller publiseres eller lagres i et informasjonssystem uten skriftlig forhåndssamtykke fra forfatteren. All informasjon eller data, deres bruk og alle handlinger, samtykke og unnlatelser knyttet til nettsiden til Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB skal utelukkende være underlagt svensk lov med unntak av internasjonal lov. Stedet for fremføring og eksklusivt jurisdiksjonssted er Hässleholm, Sverige.

Informasjon om informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten datafil som enkelte nettsteder lagrer på datamaskinens harddisk når du besøker dem. De kan inneholde informasjon som bruker-ID og sidene du har besøkt.Hvis du ikke vil at besøket ditt på nettstedet skal spores av våre informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren og/eller brannmuren til å deaktivere dem. Se hjelpefilen for nettleseren din for å se hvordan du deaktiverer og/eller sletter informasjonskapsler på din PC. Hvis du ikke ønsker å akseptere informasjonskapsler, kan du besøke nettsiden vår, men dette kan ha en negativ effekt på din bruk av siden.

Vi har besluttet å bruke informasjonskapsler på kartfunksjonen blant annet for å lagre informasjon om stedet ditt slik at du enkelt kan finne din nærmeste forhandler på kartet. Enkelte deler av nettstedet bruker "informasjonskapsler" for å holde oversikt over besøket ditt og for å hjelpe deg med å navigere mellom seksjoner.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB bruker aldri informasjonskapsler for å lagre personlig informasjon om deg. Informasjonskapsler brukes utelukkende for å gjøre besøket ditt på nettstedet komfortabelt og for å følge antall besøkende på nettstedet (Google analytics).

Bruk av personopplysninger

  • Når du oppgir din personlige informasjon til oss, godtar du at Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB lagrer og bruker denne informasjonen til forretningsformål og sender dem til forhandleren du har valgt.
  • Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB fører oversikt over konsernets kunder samt forbrukere som har valgt å kontakte oss. Dette registeret inneholder navn, kontakttelefonnumre, leverings- og kjøpsinformasjon om kundenes produkter og serienumre dersom produkter er registrert hos oss.
  • Data samles inn via produktforespørsler, dine kommentarer til oss og fra registrering av produkter hos oss. Dataene brukes av selskaper i Emmaljunga-konsernet for levering av produkter mv. og som grunnlag for statistikk og markedsføring. Dataene analyseres og brukes til utvelgelse, prioritering og planlegging av kommunikasjon med deg. Markedsføringsaktiviteter utført via e-post og SMS utføres kun i et eksisterende forhold eller etter samtykke.

Behandling av personopplysninger hos Emmaljunga (GDPR)

Du skal alltid føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB og dets datterselskaper. Vi gjør alt vi kan for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang. All behandling av personopplysninger utføres i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. For eksempel navn, privat e-postadresse, privat telefonnummer osv.

Informasjon knyttet til bedrifter, som bedriftsidentifikasjonsnummer, firmatelefonnummer, e-post knyttet til firma eller stilling etc. regnes ikke som personopplysninger.

Hvordan behandler Emmaljunga personopplysninger?

Innsamling og samtykke

Emmaljunga samler inn personopplysninger gjennom både digitale og analoge kanaler (e.g nettsider, messer, kundemøter, på telefon m.m.).

Vi ber alltid om ditt samtykke hvis vi trenger å lagre personopplysningene dine for et bestemt formål. Unntak kan finne sted:

- Når vi er forpliktet til å lagre dataene dine på grunn av juridiske krav (f.g den svenske bokføringsloven).

- Når du eller din bedrift inngår et forretningsforhold med oss ​​(legitim interesse).

Bruk og formål

Vi samler aldri inn mer informasjon enn situasjonen krever og kun til spesifikke formål. Slike formål inkluderer:

- å tilby et produkt eller en tjeneste

- markedsføringsaktiviteter

- juridiske krav

- rekruttering

Vi har en policy om ikke å behandle sensitive data, men dette kan forekomme. Hvis du personlig velger å gi oss den typen informasjon, anser Emmaljunga at du har gitt ditt samtykke til registrering av dataene i samsvar med formålet som er uttrykkelig angitt i forbindelse med innsendingen av dataene.

Emmaljungas nettsted

Emmaljungas nettsted bruker informasjonskapsler. Lær mer om informasjonskapsler hos Emmaljunga.med

Emmaljungas sosiale mediekontoer

Personlig data kan og kan finnes på Emmaljungas sosiale mediekontoer forutsatt at de ikke er kategorisert. Støtende/støtende kommentarer og informasjon som inneholder sensitive personopplysninger er ikke tillatt. Hvis slike blir identifisert, vil de bli rapportert til Emmaljungas markedsavdeling eller info@emmaljunga.com and omgående slettet.

I tilfeller hvor eksterne partnere har tilgang til systemer der personopplysninger er tilgjengelige, har vi opprettet avtaler for å sikre at dataene behandles og beskyttes i en sikker måte.

Hvor lenge lagres personopplysninger?

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å utføre oppgaven personopplysningene er samlet inn for og lagret.

Rett til innsyn

Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller din bedrift. Forespørselen om informasjon må sendes skriftlig til behandlingsansvarlig i Emmaljunga datterselskap/morselskap som gjelder for din henvendelse.

Rett til retting og rett til sletting

Du kan når som helst be om at det gjøres rettelser i dine personopplysninger eller be om å bli slettet fra vårt register hvis du er ikke i stand til å gjøre det selv. Vi vil korrigere eller slette dataene dine uten unødig forsinkelse.

For å be om retting eller sletting, se kontaktdetaljene nedenfor. Vær oppmerksom på at juridiske begrensninger og andre forskrifter kan eksistere som begrenser dine rettigheter ovenfor.

Hvem skal jeg kontakte angående spørsmål om behandling av personopplysninger?

Hvis du har spørsmål om Emmaljungas behandling av personopplysninger, vennligst kontakt info@emmaljunga.com. Please merk at personlig datahåndtering utføres per datterselskap/morselskap og du kan få raskere svar hvis du spesifiserer selskapet/selskapene som forespørselen din gjelder.

Endringer i personopplysningsbestemmelser

Endringer vedrørende behandling av personopplysninger i Emmaljunga vil bli kommunisert på denne nettsiden. Bestemmelser kan endres på grunn av for eksempel lovendringer. Men dersom behandlingen av personopplysninger er underlagt en kundeavtale, gjelder avtalebestemmelsene inntil de endres, med mindre disse er uforenlige med lov eller andre juridisk bindende bestemmelser.

© Copyright 2023, Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB