General Terms and Conditions of Emmaljungas webshop

Allmänna villkor i Emmaljungas webshop

1.        TILLÄMPLIGHET

Dessa Allmänna Villkor gäller för varje erbjudande av Emmaljunga som görs via hemsidan www.emmaljunga.com och till varje distansavtal som därefter ingås mellan Emmaljunga och en konsument, det vill säga en fysisk person som inte agerar under ett yrke eller driver ett företag (nedan kallat "du").

Utöver dessa användarvillkor kan ytterligare villkor vara tillämpliga på vissa produkter när detta uttryckligen anges i förhållande till den berörda produkten.  

Innan avtalet ingås kommer dessa användarvillkor och eventuella tilläggsvillkor att ställas till förfogande för dig elektroniskt så att du enkelt kan skriva ut eller lagra dem på en permanent databärare. Du kan också nå dessa användarvillkor när som helst på webbplatsen.

2.        EMMALJUNGAS FÖRETAGS- OCH KONTAKTUPPGIFTER

Address:
Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB  
Kronobergsvägen 14  
SE 28 268 Vittsjö
SVERIGE

Telefon kundservice: +46 (0)451 245 00
E-post:    online.se@emmaljunga.com  

Momsnr: SE556462850001  
Emmaljunga är registrerat hos Bolagsverket, Org.nr 556462-8500

3.        ERBJUDANDEN, PRISER OCH FRAKTKOSTNADER

Priserna och leverans- och / eller fraktkostnaderna som anges på hemsidan inkluderar moms.  

Om ett erbjudande eller pris har en begränsad giltighetstid eller om ett erbjudande är föremål för villkor kommer detta att uttryckligen anges på webbplatsen i förbindning till erbjudandet.

Eventuella leverans- och / eller fraktkostnader som gäller för din beställning kommer att anges tydligt innan avtalet ingås och bekräftas i orderbekräftelsen.

Även om vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla priser och detaljer på vår hemsida är korrekta, kan fel inte uteslutas helt. Om vi ​​upptäcker ett fel i priset på en eller flera produkter som du beställt, informerar vi dig så snart som möjligt och ger dig möjlighet att bekräfta beställningen till rätt pris eller avsluta avtalet. Om vi ​​inte lyckas kontakta dig inom rimlig tid med hjälp av de kontaktuppgifter du har lämnat, eller om du inte bekräftar beställningen till oss till rätt pris, avslutas avtalet automatiskt.

Leveransen utförs med Postnord. Leveranstider varierar mellan 2-5 dagar efter att du har fått fakturan från oss, beroende på vilket land vi levererar till.

Översikt över fraktkostnader :
Hemleverans för beställningar upp till 4499 SEK = 150 SEK
Hemleverans för order från 4500 SEK = 300 SEK

4.        OMFATTNING AV AVTALET

Genom att klicka på ”Slutför Köp” bildas ett avtal mellan kund och Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB.

Efter beställning får du en orderbekräftelse från oss via e-post med en lista över de produkter du beställt, inköpspriset för din order och eventuella leverans- och / eller fraktkostnader (inclusive moms), din valda betalningsmetod och leveransmetod. Detta bevisar att vi registrerat din beställning. Inom 2 arbetsdagar får du ett bindande ordererkännande från vårt produktionssystem. Detta bevisar att vi godkänt din beställning. Så snart din beställning skickas från vår fabrik får du ett leveransbekräftelse meddelande från oss, vilket även är din faktura. Spara denna faktura samt orderbekräftelse för framtida bevis när det gäller garanti och service ärenden.

Om den beställda produkten inte är tillgänglig eller inte kan produceras har Emmaljunga rätt att avbryta ordern. Om så är fallet kommer Emmaljunga självklart att informera dig om det snarast möjligt, samt erbjuda dig en liknande produkt. Om ingen liknande produkt är tillgänglig ersätter vi kostnaderna.

Emmaljunga tecknar endast avtal med kunder över 18 år, myndiga och fullt lagligt berättigade att ingå avtal med andra parter. Vi levererar endast i mängder som anses normala för ett hushåll.

Betalningar görs via Klarna. Klarna kan göra förfrågningar – inom fastställda gränsvärden – för att fastställa att du har möjlighet att uppfylla dina betlaningsförpliktelser, samt gällande alla fakta och faktorer som är viktiga för att ingå avtalet på ett ansvarsfullt sätt. Om det anses finnas goda skäl att inte ingå avtalet på grund av dessa undersökningar har vi rätt att vägra en beställning eller förfrågan. Vi hänvisar till Klarnas villkor för vidare information.

Det rekommenderas att du sparar data och tillgång till detta avtal för möjlig framtida referens. En utskriftsvänlig PDF fil version av dessa Allmänna Villkor kan laddas ner här. (För att öppna PDF-filen behöver du en programvara på din enhet som hanterar PDF-format).

Arkivera informationen i din order genom att ladda ner villkoren samt spara den automatiska orderbekräftelsen som vi skickar digitalt till den e-post adress du har angett efter att beställningen är klar.

5.        AVBOKNING  
           Upphävande av avtal samt ångerrätt

Du kan AVBRYTA DIN BESTÄLLNING FRÅN www.emmaljunga.com (UPPHAVANDE) så länge du inte har fått en bindande ordererkännande från oss. Du kan göra det genom att skicka ett e-mail till online.se@emmaljunga.com, där du tydligt anger att du avbryter ordern, samt ordernummer. Du kommer därefter få bekräftelse på avbokningen från oss via e-post.

Om du avbryter din beställning innan du mottar leveransbekräftelsen återbetalar vi alla belopp som du redan har betalat, inklusive fraktkostnader, inom 14 dagar efter avbokningen och debiterar dig ingenting.

Om du avbryter din beställning efter du mottagit leveransbekräftelsen men innan produkten har levererats, återbetalar vi det belopp som du redan betalat, minus returfrakten tillbaka till Emmaljunga, inom 14 dagar efter avbokningen.

Konsumenter har ÅNGERRÄTT enligt distansköplagen. Du har rätt att dra tillbaka från detta kontrakt inom 14 dagar utan att ange någon särskild anledning. 

Ångerrättsperioden är 14 dagar från den dag då du, eller din utvalda butik, mottagit varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss genom e-post om ditt beslut att dra tillbaka från detta kontrakt. Vänligen ladda ner vårt Ångerrättsformulär här och skicka informationen till e-post : online.se@emmaljunga.com, alternativt inkludera följande detaljer direkt i e-post;

  • Konfirmation på hävande av kontrakt
  • Beställningsdatum av varor
  • Mottagandedatum av varor
  • Order nummer
  • Namn, address, e-post

Lämna varan hos din servicepartner eller skicka varan till Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB, Kronobergsvägen 14, 28268 Vittsjö. Skriv ditt ordernummer (SH...) på utsidan av kartongen.

6.        RETURER      
           Konsekvenser av avbokningen via a) UPPHÄVANDE eller b) ÅNGERRÄTT.

Vid en återkallelse, även kallad RETUR, ansvarar kunden för kostnaden för att returnera produkterna.

Vid UPPHÄVANDE som skett innan leverans ska vi helt återbetala de belopp som du redan har betalat, inklusive fraktkostnader, inom 14 dagar från bekräftandet av din avbokning.

Om du har utnyttjat din ÅNGERRÄTT efter produkten har levererats ska vi helt återbetala de belopp som du redan har betalat, inklusive fraktkostnader, inom 14 dagar från mottagandet och en inspektion av den returnerade produkten.

För dessa återbetalningar använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen. I inget fall ska vi debitera dig för dessa återbetalningsavgifter.

Om du utnyttjar din ångerrätt måste du returnera produkten med allt tillbehör som är oskadat och i originalskick samt i originalförpackning inom 14 dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta kontrakt.

Vi kan inte återbetala tills vi har fått varan tillbaka. För din egen säkerhet föreslår vi att du sparar kvitto eller bevis på att du har returnerat varan. Återbetalningen är även beroende på av att varan mottagits, inspekterats och godkänts som ej brukad.

Vänligen hantera produkten och förpackningen noggrant under din 14 dagars returperiod. Du får bara packa upp eller undersöka produkten som det är nödvändigt för att kunna bedöma om du vill behålla det. Utgångspunkten här är att du endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som du skulle tillåtas i en butik.

Du kan bli ansvarig för produktens värdeminskning som är en konsekvens av att du hanterar produkten på annat sätt än vad som tillåts i detta dokument. Du måste bara betala för en eventuell värdeminskning av varan, om denna värdeförlust beror på en hantering som inte är nödvändig för granskning av varornas art, egenskaper och funktion.

Risken och bevisbördan för rätten att dra sig tillbaka korrekt och i tid vilar på kunden.

De direkta kostnaderna för att returnera produkten kommer att bäras av kunden.

Returnerade beställningar som betalats med kampanjkod eller rabatt krediteras endast till det belopp som betalats för det returnerade objektet utan rabattkodsvärde.

Om du utnyttjar din ångerrätt, är alla tilläggsavtal juridiskt upplösta.
 

7.        LEVERANS
           och egendomsförbehåll
           Om inte en längre leveransperiod överenskommits kommer beställningar att levereras enligt vårt  
           leveransmeddelande till din specifierade leverans adress. 

Om leverans av en produkt du beställt visar sig vara omöjlig, kommer vi att sträva efter att erbjuda dig en ersättningsprodukt av jämförbar eller högre kvalitet. Du är inte skyldig att acceptera detta erbjudande och kan välja att säga upp avtalet utan kostnad istället, och vi kommer helt och hållet återbetala de belopp som du betalat inom 14 dagar.  

Om vår transportleverantör inte kan leverera din beställning efter två försök på din angivna leveransadress, lämnar den ett meddelande om var ditt paket är beläget och hur och inom vilken period du kan hämta leveransen. Om leveranser inte hämtas under insamlingstiden tar vi ut fraktkostnaderna för retur till Emmaljungas fabrik i Sverige.

Hämta i butik
Om du väljer "Hämta i butik" kan du välja en Partner där du vill hämta dina produkter. Produkterna hämtas ut fullt monterade och du får en säkerhetsdemonstration. Den valda butiken är din servicepartner under hela reklamationsrättsperioden.

Hemleverans
Om du väljer "Hemleverans" skickar vi produkterna till din specificerade address. Du kan fortfarande få montering och demonstrationsråd via Emmaljunga’s stora video bibliotek med "unbox" och demonstrationsvideo. 

Du kan även välja en Partner nära dig som servicepartner utan extra kostnad. Den valda Partnern kommer att vara din servicepartner under garantiperioden och hjälpa dig med service och mindre reparationer (spara orderbekräftelsen).

Den adress eller butik du angav när du beställde tjänsten fungerar som leveransplats. Leverans har skett och produkterna anses ha levererats efter underskrift för leverans av varorna vid denna överenskomna leveransadress.

Äganderätten för produkterna övergår endast om vi har erhållit full betalning av alla belopp som ska betalas i förhållande till produkterna. Risk för skada i och / eller förlust av produkterna övergår vid leverans till dig.
 

8.        BETALNINGSMETOD

Beroende på ditt land kan du välja att betala med kreditkort (Visa & MasterCard), PayPal, Klarna Faktura eller Klarna Direct. Emmaljunga Barnvagsfabrik AB förbehåller sig rätten att utesluta vissa betalningmetoder. Emmaljunga accepterar inte betalning kontant eller med checkar och Emmaljunga Barnvagsfabrik AB kan inte hållas ansvarig för det.

Du måste omgående meddela oss om du upptäcker några felaktigheter i dina angivna betalningsuppgifter.

Om du betalar med kreditkort gör vi ett förhandstillstånd på det kortet efter mottagandet av din order för att garantera att det finns tillräckliga medel för att slutföra transaktionen. Om vi ​​inte får erforderlig auktorisering ansvarar vi inte för eventuell försening eller leverans. Köpesumman dras enligt den betalningsinstrution du valt med Klarna i betalningsprocessen.

Om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser gentemot Emmaljunga, kan vi ta ut en lagstadgad drösjmålsränta och de rimliga kostnader som Emmaljunga måste ådra sig för att ändå få full betalning från dig, inklusive insamlingskostnader. Om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser har vi dessutom rätt att hävda de produkter som levereras till dig som vår egendom och kräva retur. I så fall är du ansvarig för kostnaderna för att returnera produkterna.

Om en kampanjkod eller presentkort används kan endast en rabattkod lösas per beställning. När giltighetsperioden löper ut kan koden inte längre användas. Om en order har blivit avbruten, kan den inlösta koden inte användas igen.

Oavsett vilken betalningsmetod du väljer får du en faktura via e-post med leveransbekräftelsen. Orderbekräftelsen utgör inte en faktura.
 

9.        GARANTI          
           och överensstämmelse

Vi garanterar att produkterna och / eller tjänsterna uppfyller kontraktet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelserna och / eller myndighetsbestämmelserna som fanns vid den tidpunkt då kontraktet ingicks.

En extra garanti som erbjuds av oss kan aldrig påverka de lagstadgade rättigheterna och påståenden som du kan vidta mot oss på grund av kontraktet om vi misslyckades med att uppfylla vår del i kontraktet. En extra garanti definieras som varje engagemang från oss som ger dig rättigheter eller fordringar, utöver vad som föreskrivs i lag, i händelse att vi misslyckas med att uppfylla vår del i kontraktet.

10.      KOMMUNIKATION

Om du använder vår hemsida accepterar du att kommunikationen med oss ​​oftast sker elektroniskt och att vi vanligtvis kommer att kontakta dig via e-post när det gäller avtalets utförande eller för att ge information kring din beställning. Se till att vårt e-post inte hamnar i din skräppost.

Alla officiella meddelanden skall skickas via e-post till online.se@emmaljunga.com och inte via chat eller annan digital kanal.

Kommunikation anses ha mottagits och utförts korrekt 24 timmar efter att ha skickat ett e-postmeddelande eller tre dagar efter att ha skickat ett brev. För att bevisa att meddelandet har lämnats är det tillräckligt att visa om brevet har riktats korrekt, stämplat och postat, och i händelse av ett e-postmeddelande, att det här e-postmeddelandet har varit skickas till den medlevererade e-postadressen till adressen.  

11.      ÄNDRINGAR TILL DESSA VILLKOR

Ändringar av dessa villkor och villkor kommer att träda i kraft först efter offentliggörandet och tillämpas endast på avtal som ingås efter ändringarna träder i kraft, under förutsättning att om ändringar införs under erbjudandeperioden kommer den mest fördelaktiga bestämmelsen att ansöka om dig.

12.      KLAGOMÅL 
           och reklamationer

Om du har ett klagomål om en produkt som vi har levererat eller vår tjänst, gör du följande

Hämta i butik
Om du har valt Hämta i butik, är denna Partner även din servicepartner under garantiperioden. Kontakta Partnern för alla serviceproblem eller klagomål.

Hemleverans med Service Partner
Om du har valt hemleverans och valt en Partner som servicepartner, är denna Partner din servicepartner under hela reklamationsrättsperiod. 

Hemleverans utan Service Partner
Om du har valt Hemleverans och inte har valt en Partner som servicepartner, blir Emmaljunga din servicepartner under garantiperioden. 

Du kan lämna in klagomål genom att skicka ett e-mail till online.se@emmaljunga.com, helst med bilder. Vi kommer att ge ett detaljerat svar på ditt klagomål via e-post inom 7 dagar efter mottagandet. 

Om ett klagomål kräver en förutsägbart längre behandlingsperiod, skickar vi dig ett kvitto på mottagandet av ditt klagomål inom 7- dagarsperioden, vilket anger när du kan förvänta dig ett mer detaljerat svar. Vi strävar efter att lösa ditt ärende på bästa möjliga sätt. 

13.      INTEGRITETSPOLICY

Du ska alltid känna dig säker när du lämnar dina personuppgifter till Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB. Vi gör allt vi kan för att skydda din data mot obehörig åtkomst. All personlig databehandling utförs enligt EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR).

Användning av dina personuppgifter

När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att Emmaljunga Barnvagnsfabrik lagrar och använder dessa uppgifter i vår verksamhet och även att vi skickar dem vidare till den återförsäljare som du har valt.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik äger ett register över koncernens kunder samt konsumenter som har valt att kontakta oss.

Registret innehåller namn, telefon, leverans-och inköpsuppgifter om dina valda produkter samt serienummer ifall du registrerar din vagn hos oss.

Uppgifterna insamlas från dig genom din förfrågan, dina kommentarer till oss ”tyck till” eller från registreringen av din vagn hos oss.

Uppgifterna används av företagen inom Emmaljunga koncernen för leverans av produkter m.m. och som underlag för statistik och marknadsföring.

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med dig. Marknadsföring kan ske via e-mail och SMS används endast i befintlig relation eller efter samtycke.

Dina personuppgifter lämnas enbart ut till den Partner du har valt.

Personuppgifter från din förfrågan sparas under max. ett år i vårt register.

Uppgifterna från registreringen av en vagn sparas under ett antal år så vi har möjlighet att kontakta dig ifall det skulle behövas vid viktig produkt- eller säkerhetsinformation.

Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig.

Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Vi kan också komma att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte, men då enbart som information om framtida produkter eller liknande.

Personal data processing at Emmaljunga (GDPR)

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig som individ. Till exempel, ditt namn, privat e-postadress, privat telefonnummer etc.

Information som är kopplad till företag, såsom företagsidentifikationsnummer, företags telefonnummer, e-post kopplat till företag eller position etc. anses inte som personuppgifter.

Hur behandlar Emmaljunga personuppgifter?

Insamling och samtycken Emmaljunga samlar in personuppgifter via både digitala och analoga kanaler (t.ex. webbplatser, mässor, kundmöten, telefon, etc.).

Vi begär alltid ditt samtycke om vi behöver spara dina personuppgifter för ett visst ändamål. Undantag kan ske: - När vi är skyldiga att lagra dina uppgifter på grund av lagliga krav (t.ex. Redovisningslagen).

- När du eller ditt företag går in i ett affärsrelation med oss (berättigat intresse). Användning och syfte Vi samlar aldrig mer information än vad situationen kräver och endast för specifika ändamål. Sådana syften inkluderar:

- Att tillhandahålla en produkt eller tjänst

- Marknadsaktiviteter

- Lagliga krav

- Rekrytering

Vi har en policy att inte behandla känsliga uppgifter, men det kan hända. Om du personligen väljer att förse oss med den typen av information anser Emmaljunga att du har gett ditt samtycke till registrering av uppgifterna i enlighet med det uttryck som uttryckligen anges i samband med inlämningen av uppgifterna.

Emmaljungas webbplats

Emmaljungas webbplats använder cookies. Läs mer om cookies på Emmaljunga.se. Emmaljungas sociala medier-konton Personliga data kan och kan hittas på Emmaljung's sociala medier, förutsatt att det är okategoriserat. Offensiva / missbrukande kommentarer och information som innehåller känsliga personuppgifter är inte tillåtna. Om sådana identifieras kommer de att rapporteras till Emmaljungas marknadsavdelning och omedelbart raderas.

Externa system / Leverantörer

I de fall externa partners har tillgång till system där personuppgifter finns tillgängliga har vi inrättat avtal för att säkerställa att uppgifterna behandlas och skyddas på ett säkert sätt.

Hur länge lagras personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att utföra uppgiften för vilken personuppgifterna har samlats in och sparats.

Rätt till åtkomst

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig eller ditt företag. Begäran om information måste lämnas skriftligen till marknadsavdelningen i Emmaljunga som kan nås på online.se@emmaljunga.com.

Rätt till rättelse och rensningsrätt

Du kan när som helst begära att korrigeringar görs på dina personuppgifter eller begär att du raderas från vårt register om du inte kan göra det själv. Vi kommer att rätta till eller radera dina uppgifter utan onödigt dröjsmål.

För att begära rättelse eller radering, se kontaktuppgifter ovan. Observera att det finns lagliga begränsningar och andra bestämmelser som begränsar dina ovan nämnda rättigheter.

Vem ska jag kontakta om frågor om personlig databehandling?

Om du har några frågor om Emmaljungas behandling av personuppgifter, vänligen kontakta online.se@emmaljunga.com.

Ändringar av personuppgifter

Förändringar avseende personuppgifter i Emmaljunga kommer meddelas på denna webbplats. Avsättningar kan förändras på grund av exempelvis lagstiftningsändringar. Om bearbetningen av personuppgifter regleras av ett kundavtal gäller emellertid avtalsbestämmelserna tills de ändras, om inte de är oförenliga med lag eller andra rättsligt bindande bestämmelser.

Information om Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget.

Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare. Om du väljer att inte acceptera några cookies så kan du fortfarande besöka vår webbplats, det kan dock påverka funktionaliteten.

Vi har valt att använda cookies för att bland annat lagra information om din plats så du kan hitta närmaste återförsäljare på kartan. Cookien låter oss också veta om du besökt Webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB använder inte cookies för att lagra personlig information om dig utan endast för att underlätta ditt besök på Webbplatsen och för att kunna följa antalet besökare på Webbplatsen (Google Analytics).

Upphovsrätt

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB 2024. Alla rättigheter förbehållna. Informationen som presenteras är Emmaljunga Barnvagnsfabrik ABs egendom och representerar den mest aktuella informationen som finns tillgänglig vid offentliggörandet. Ingen garanti eller garanti kan ges om aktuell giltighet, noggrannhet eller fullständighet av informationen och uppgifterna. Detta gäller även alla andra webbplatser som kallas hyperlänk. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB ansvarar inte heller för innehållet på sådana webbplatser.

Texten, bilderna, grafiken, ljudfilerna, animationsfilerna, videofilerna är alla föremål för upphovsrätt och annat skydd av immateriella rättigheter. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiell användning eller distribution, och dessa objekt kan inte modifieras eller vidarebefordras till andra webbplatser.

Informationen på webbplatserna utgör under ingen omständighet ett juridiskt åtagande. Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera informationen eller data som tillhandahålls efter behov. Inga rättsliga påståenden kan härledas från de ämnesområden som beskrivs här. Våra priser är i alla avseenden icke bindande.

Emmaljunga Barnvagnsfabik AB är inte ansvarig för direkt eller indirekt förlust som härrör från användningen av den information eller data som finns på denna webbplats. Inga rättigheter och skyldigheter finns mellan Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB och den enskilda användaren av webbplatsen eller tredje part.

Innehållet i Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB skyddas av upphovsrätten. Varken allt eller någon del av innehållet får reproduceras och / eller publiceras eller sparas i ett informationssystem utan föregående skriftligt samtycke från författaren. All information eller data, deras användning och alla handlingar, samtycke och försummelser som är kopplade till Emmaljunga Barnvagnsfabrik ABs webbplats ska omfattas av svensk lag, med undantag av internationell rätt. Sätet är Hässleholm, Sverige.

Bilder från "unsplash.com" har användts på hemsidan och vi vill tacka följande fotografer för deras kreativa verk; Camylla Battani, Caroline Hernandez, Daiga Ellaby, Edward Cisneros, Joshua Reddekopp, Marissa Price, Mika Baumaister, Priscilla du Preez.

14.      TILLÄMPLIG LAG

Dessa regler och villkor regleras av svensk lag. Tvister beträffande utförandet och tolkningen av dessa avtal och villkor och / eller avtal måste lämnas in till den behöriga domstolen i Malmö. Detta påverkar inte dina rättigheter enligt din egen nationell lag.

Dessa Allmänna Villkor ändrades senast den 10 april 2024.